Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Kr 2230/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-14

Wojskowej Nr [...] w [...] po rozpatrzeniu wniosku st. chór. sztab. rez. G.D. odmówiono:, 1) przyznania dodatku wyrównawczego za okres [...].2001r. - [...].2001r...
kwalifikacyjną w wysokości 18% uposażenia bazowego, to zgodnie z przepisami cyt. Rozporządzenia po wyznaczeniu mu nowego stanowiska winien otrzymać dodatek wyrównawczy...