Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1536/10 - Wyrok NSA z 2012-02-14

bazowych, to Prezes UKE trafnie uznał, że C. C. posiadał dwie naziemne stacje satelitarne. W związku z tym C. C. za każdą z tych stacji winien uiścić opłatę, zgodnie...
na używanie urządzeń radiowych w naziemnych stacjach satelitarnych: dwa z nich [nr [...] oraz nr [...]] dotyczą stacji 'POL-WAR 043' i 'POL-WAR 044' znajdujących...

V SA/Wa 532/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-24

lokalizacjami stacji bazowych , logiczny jest wniosek wyciągnięty przez Organ, że C. posiadał dwie naziemne stacje satelitarne., Podkreślenia wymaga, że bez znaczenia...
urządzeń danej stacji, sposób ich nakierowania, obszar działania. Wskazał, że z treści pkt VI Załącznika Nr 2 do rozporz. Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie...

I SA/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

2014 r. Kwestia ta również została wyjaśniona we wcześniejszej części uzasadnienia. Odnośnie pkt 4 przypuszczać należy, że odnosi się on do akt sprawy związanej ze stacją...
bazową w L. (sprawa opisana w zażaleniu i skardze). Oznacza to, że dokumenty te dotyczą innego stanu faktycznego, a tym samym nie mogą wpłynąć na ocenę niniejszej sprawy...

I SA/Gl 10/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

ta również została wyjaśniona we wcześniejszej części uzasadnienia. Odnośnie pkt 4 przypuszczać należy, że odnosi się on do akt sprawy związanej ze stacją bazową w L. (sprawa...

III SA/Po 177/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-27

Marzenna Kosewska WSA Małgorzata Górecka Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 roku przy udziale sprawy ze skargi...
się do placówek, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały, do dnia 30 września roku bazowego, wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168...

V SA/Wa 2307/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-17

- Piotr Piszczek, Protokolant - st. sekr. sąd. Marcin Kwiatkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2012r. sprawy ze skargi Instytutu [...] na decyzję Ministra...
dla określenia dotacji statutowej na rok 2007', dotacja dla Instytutu winna być obliczona jako dotacja w wysokości 75% dotacji bazowej 2006 r., co daje kwotę 1.993.875 zł...

II SA/Go 117/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-05

-Trzebiatowski (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Rogalski Protokolant st. sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2022 r. sprawy ze skargi...
informacji o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego. W związku z powyższym szkoła utworzona we wrześniu danego...

I SA/Lu 425/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-14

straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej o spełnieniu wymagań lokalowych w zaplanowanym czasie., W dniu 23 marca 2021 r. uzyskano wpis do ewidencji szkół...
roku budżetowym, które złożyły do 30 września roku bazowego informacje o planowanej liczbie uczniów oraz przekazały dane o uczniach do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30...

I SA/Lu 258/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-17

budowę i uzyskać pozytywną opinię straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej o spełnieniu wymagań lokalowych w zaplanowanym czasie. Lokal przy ul. S. dalej...
zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego;, 2. przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8...

III SA/Wr 147/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-08

Sędzia WSA Kamila Paszowska-Wojnar Protokolant st. specjalista Ewa Bogulak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 8 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi A. S...
liczbą uczniów, a także przekazała do systemu informacji oświatowe dane według stanu na dzień 30 września roku bazowego, a tym samym uzyskała uprawnienia do otrzymania...
1   Następne >   +2   6