Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 512/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-06-07

niejawnym sprawy ze skargi Tadeusza G. na zawiadomienie Burmistrza A. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii...
A. (w imieniu którego działa Urząd Miejski w A.) informował go o wszczęciu w dniu [...] 2006 r. postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej 'C...