Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 710/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

, że najbliższym przystankiem w stosunku do miejsca, w którym położony jest dom, którego Skarżący jest współwłaścicielem jest stacja 'PKP S. K.', wobec czego dokonał analizy...
godzin w obie strony. Komendant Główny wskazał w szczególności, iż najbliższym przystankiem komunikacji publicznej w stosunku do ul. [...] w S. K. jest stacja PKP - S. K...

IV SA/Wr 429/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-08

Wyszkowski, , Protokolant st. asystent sędziego Aleksandra Rygielska, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 8 listopada 2012 r. sprawy ze skargi Wojewody...
Dolnośląskiego na § 2 ust. 10, § 4 ust. 16 w części: 'Stawka bazowa w 2012 r. będzie wynosić - 4,15 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu', ust. 20, ust. 21, ust. 22, ust. 23...

IV SA/Gl 400/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-21

Żarkiewicz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Magdalena Kurpis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2013 r. sprawy ze skargi M.G. na decyzję Samorządowego...
, że w mieszkaniowym zasobie gminy T. sytuacja taka nie ma miejsca, ponieważ obecna stawka bazowa czynszu ustalona jest na poziomie niższym niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu...

II SA/Wa 712/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

do ustalenia wysokości diety, o której mowa w ust. 1, stanowi łącznie w ciągu miesiąca, 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób...
. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących...

III SA/Kr 1137/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-01

i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na Radę Gminy obowiązek ustalenia stawki bazowej czynszu oraz różnicowania jej w zależności od czynników określonych ustawowo. Uchwała...
nie zawiera w ogóle żadnych czynników podwyższających oraz obniżających stawkę bazową czynszu. Nie określa także żadnych nałożonych przez ustawę lokalową warunków obniżania...