Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SAB/Po 46/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 [aktualnie: Dz.U. z 2015 r., poz. 2058], z późn. zm...
) rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz 2) art. 61 Konstytucji i przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie Sądu przepis art. 61...

III SA/Kr 1276/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-19

jest też niezgodna z ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 2, art. 5 pkt 3 tej ustawy). Odwołujący się stwierdził ponadto, że projekt został oceniony maksymalnie...
pozostawienia jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej bez rozpoznania uniemożliwiono mu ochronę swych praw. Komisja wskazała, że ewentualne złożenie wniosku o dostęp...

II SAB/Wa 110/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

informacji zgodnie z trybem wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej i zaprzestania bezczynności w przedmiocie wykorzystania przekazanego wniosku o wznowienie...
nadzwyczajny, jakim jest wznowienie postępowania., Zupełnie odrębną regulacją jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

III SA/Kr 1755/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-12-29

. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176). Domaganie się tych informacji nie ma żadnego związku z działalnością Dyrektora Liceum...
, iż informacje dostępowe do dziennika elektronicznego nie stanowią także informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r...

II SA/Wa 1493/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-24

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, bowiem przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mogą stanowić podstawy do uzyskania informacji...
do informacji publicznej). Jak wprost wynika z art. 51 ust. 5 Konstytucji, zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Przykładami przepisów...

III SA/Gd 561/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-16

wznowienie postępowania w dniu 27 listopada 2020 r. - przy okazji uzyskania odpowiedzi na składany przez niego wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o uzyskanie...
r. - przy okazji uzyskania odpowiedzi na składany przez niego wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, z której dowiedział się o liczbie przyznawanych...

II SAB/Po 113/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

skarżącego powinien zostać rozpatrzony na zasadach i w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako informacja o sprawach publicznych - realizacji przez kontrolowaną w tym trybie placówkę...

III SA/Łd 315/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-31

ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993); ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), wydanie paszportu, wypłata przyznanego czy należnego świadczenia, wydanie...

I OSK 885/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

tego przepisu są: ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
. doktoranckich'., W odpowiedzi na skargę Krajowa Reprezentacja Doktorantów stwierdziła, że nie wchodzi w skład struktury administracji publicznej ani nie jest organem administracji...

IV SA/Wr 554/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-28

ustawy o dostępie do informacji publicznej - dokumentów dotyczących przebiegu konkursu, a w tym m.in. protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, należy wyjaśnić, że kwestia...
informacji o jakie wniosła w trybie dostępie do informacji publicznej, mogła uruchomić oddzielne postępowanie sądowe w tym zakresie, zainicjowaną odrębną skargą., Kierując...
1   Następne >   +2   +5   +10   63