Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

II SA 676-678/95 - Wyrok NSA z 1996-04-04

wiarygodności, zwłaszcza informacje w kwestiach materialno-finansowych. Ponadto odmawiano skarżącemu dostępu do akt postępowania koncesyjnego, powołując się na ich poufny...
Związanie organu koncesyjnego jego publiczną ofertą rozdysponowania określonych częstotliwości pomiędzy określonych wnioskodawców /art. 34 ustawy z dnia 29 grudnia 1992...

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

interesów osób trzecich obejmuje w szczególności zapewnienie dostępu do drogi publicznej., Zamieszczenie w pkt 4 decyzji, w części mającej służyć ochronie interesów osób...
./, w szczególności postanowienia dotyczące ochrony interesów osób trzecich, mogą zawierać jedynie informacje dla inwestora o działaniach niezbędnych dla ochrony...