Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Po 590/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-27

, czy w chwili rozpoczęcia pracy złożył pismo informujące o podjęciu przez niego pracy i opłacaniu przez niego składek na ZUS, zawierające jednocześnie informację o wyłączeniu...
roku i taka informacja została przekazana do KRUS w [...]., W zażaleniu na opisane postanowienie wnioskodawca wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie...