Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 127/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-08

do informacji publicznej określa ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Obok zapisów...
i taki też środek został wskazany we wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Tymczasem w ustawie o dostępie do informacji publicznej ustawodawca przewidział obok...

VII SA/Wa 2639/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-20

w zakresie dostępu organów władzy publicznej lub innych osób do informacji o jednostkach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochronie danych...
osobowych lub w świetle zasady dostępu do informacji publicznej. Zasadę prywatności łączy się też często z wolnością sumienia i religii (art. 51), prawem rodziców...

VII SA/Wa 1434/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

. 114). O ochronie prywatności mówi się zatem przede wszystkim w zakresie dostępu organów władzy publicznej lub innych osób do informacji o jednostkach przebywających...
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochronie danych osobowych lub w świetle zasady dostępu do informacji publicznej. Zasadę prywatności łączy...

VII SA/Wa 3049/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

przede wszystkim w zakresie dostępu organów władzy publicznej lub innych osób do informacji o jednostkach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochronie...
danych osobowych lub w świetle zasady dostępu do informacji publicznej. Zasadę prywatności łączy się też często z wolnością sumienia i religii (art. 51), prawem rodziców...

VII SA/Wa 3047/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

się zatem przede wszystkim w zakresie dostępu organów władzy publicznej lub innych osób do informacji o jednostkach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...
, w tym ochronie danych osobowych lub w świetle zasady dostępu do informacji publicznej. Zasadę prywatności łączy się też często z wolnością sumienia i religii (art. 51...

VII SA/Wa 2381/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

dostępu do informacji publicznej. Zasadę prywatności łączy się też często z wolnością sumienia i religii (art. 51), prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi...
publicznej lub innych osób do informacji o jednostkach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochronie danych osobowych lub w świetle zasady...

VII SA/Wa 1321/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

dostępu do informacji publicznej, przez każdą zainteresowaną osobę, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób, których dane w tych rejestrach odnotowano. Również leczenie...
o Programie Szczepień Ochronnych zawarte są specjalistyczne informacje z zakresu medycyny dotyczące technicznych kwestii wykonania obowiązku szczepienia; nie można z niego...

VII SA/Wa 1651/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

więc jest na poziomie każdego PPIS i możliwe jest korzystnie z niego np. w trybie dostępu do informacji publicznej, przez każdą zainteresowaną osobę, z poszanowaniem uzasadnionych...
komunikacie o Programie Szczepień Ochronnych zawarte są specjalistyczne informacje z zakresu medycyny dotyczące technicznych kwestii wykonania obowiązku szczepienia...

VII SA/Wa 1649/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

więc jest na poziomie każdego PPIS i możliwe jest korzystnie z niego np. w trybie dostępu do informacji publicznej, przez każdą zainteresowaną osobę, z poszanowaniem uzasadnionych...
komunikacie o Programie Szczepień Ochronnych zawarte są specjalistyczne informacje z zakresu medycyny dotyczące technicznych kwestii wykonania obowiązku szczepienia...

VII SA/Wa 2423/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-14

z niego np. w trybie dostępu do informacji publicznej, przez każdą zainteresowaną osobę, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób, których dane w tych rejestrach odnotowano...
Rzeczypospolitej Polskiej, a profilaktyka przed tymi chorobami jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych, w myśl art. 68 ust. 4 Konstytucji RP. Mając powyższe na uwadze...
1   Następne >   +2   +5   +10   25