Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 1884/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-27

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - a więc, najogólniej rzecz ujmując w sprawach, przedmiotem których było zapewnienie efektywności prawa obywateli...
z art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązków organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne...

II GSK 1553/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-27

Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązków organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne - nie zaś w przedmiocie...
do informacji publicznej), przy czym brak jest jasnego, czytelnego i niebudzącego wątpliwości kryterium, które pozwalałoby na kontrolę działań Prezydenta RP z zakresu...

II GSK 1886/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-27

oraz wojewódzkie sądy administracyjne w sprawach, w których działalność Prezydenta RP podlegała kontroli sądowej (np. sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej...
Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązków organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne - nie zaś w przedmiocie kontroli...

II GSK 1520/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-27

. 2 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązków organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne - nie zaś w przedmiocie...
do informacji publicznej), przy czym brak jest jasnego, czytelnego i niebudzącego wątpliwości kryterium, które pozwalałoby na kontrolę działań Prezydenta RP z zakresu...

II GSK 1362/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-27

oraz wojewódzkie sądy administracyjne w sprawach, w których działalność Prezydenta RP podlegała kontroli sądowej (np. sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej...
Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązków organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne - nie zaś w przedmiocie kontroli...

II GSK 1463/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-27

oraz wojewódzkie sądy administracyjne w sprawach, w których działalność Prezydenta RP podlegała kontroli sądowej (np. sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej...
w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - a więc, najogólniej rzecz ujmując w sprawach, przedmiotem których było zapewnienie efektywności prawa obywateli...

II GSK 1519/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-27

oraz wojewódzkie sądy administracyjne w sprawach, w których działalność Prezydenta RP podlegała kontroli sądowej (np. sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej...
znaczenia tej okoliczności, że judykaty które przywołuje zostały wydane w sprawach ze skarg na bezczynność głowy państwa w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...

II GSK 1363/22 - Postanowienie NSA z 2023-02-27

oraz wojewódzkie sądy administracyjne w sprawach, w których działalność Prezydenta RP podlegała kontroli sądowej (np. sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej...
znaczenia tej okoliczności, że judykaty które przywołuje zostały wydane w sprawach ze skarg na bezczynność głowy państwa w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...

III SAB/Gl 196/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-01-31

organ) w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, wnosiła o, 1.stwierdzenie bezczynności organu,, 2.zobowiązanie organu do nadesłania akt -[...]., Skarżąca wnosiła...
publicznych., Z akt sprawy wynika że skarżąca w dniu 31 stycznia 2020r. złożyła skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej w K. na adwokata który reprezentował przeciwniczkę...

II GSK 2516/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-12

rzecznika dyscyplinarnego) stanowi informację publiczną, które jest zaskarżalne do sądu administracyjnego. Tymczasem rozpoznawana sprawa nie dotyczy kwestii dostępu...
informacji publicznej (por. postanowienia NSA: z dnia 18 lutego 2015 sygn. I OSK 294/15 oraz z dnia 4 lutego 2015 sygn. I OSK 146/15, wyrażone na tle analogicznej sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   38