Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 2297/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

, że pojęcie daniny publiczne obejmuje swoim zakresem nie tylko daniny pieniężne, ale również wszelkie obowiązki niepieniężne, jeżeli ich ponoszenie wynika z ustawy i wiąże...
się z ograniczeniem swobody w korzystaniu z przysługujących podmiotowi praw ze względu na potrzeby ochrony interesu publicznego. Strona podniosła, że art. 86a u.p.f....

II GSK 2299/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

, że pojęcie daniny publiczne obejmuje swoim zakresem nie tylko daniny pieniężne, ale również wszelkie obowiązki niepieniężne, jeżeli ich ponoszenie wynika z ustawy i wiąże...
się z ograniczeniem swobody w korzystaniu z przysługujących podmiotowi praw ze względu na potrzeby ochrony interesu publicznego. Strona podniosła, że art. 86a u.p.f....

II GSK 2273/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

przepisów prawa są osobistymi świadczeniami publicznymi i tym samym nie zawierają się w pojęciu danin publicznych, podczas gdy przy prawidłowej wykładni przepisu ww...
. ograniczenia stanowią daniny publiczne, uzasadniające merytoryczne rozpoznanie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa., W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł...

II GSK 2266/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

publicznymi i tym samym nie zawierają się w pojęciu danin publicznych, podczas gdy przy prawidłowej wykładni przepisu ww. ograniczenia stanowią daniny publiczne, uzasadniające...
przepisów prawa są osobistymi świadczeniami publicznymi i tym samym nie zawierają się w postaci danin publicznych, podczas gdy przy prawidłowej wykładni przepisu ww...

II GSK 2267/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

są osobistymi świadczeniami publicznymi i tym samym nie zawierają się w pojęciu danin publicznych, podczas gdy przy prawidłowej wykładni przepisu ww. ograniczenia...
stanowią daniny publiczne, uzasadniające merytoryczne rozpoznanie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa., W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł jej oddalenie...

II GSK 2271/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

prawa są osobistymi świadczeniami publicznymi i tym samym nie zawierają się w pojęciu danin publicznych, podczas gdy przy prawidłowej wykładni przepisu ww. ograniczenia...
stanowią daniny publiczne, uzasadniające merytoryczne rozpoznanie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa., W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł...

III SA/Gd 236/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-06

Celnego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej...
wspólnotowa jak i spoza Unii Europejskiej)., W dalszej części uzasadnienia spółka wskazała, że dostawcy paliw na statki muszą konkurować między sobą o dostęp do taniego...

IV SA/Wa 765/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-02

do ponoszenia opłat za usługi wodne (art. 552 ust. 2a Prawa wodnego). Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługi wodne w treści oświadczenia podaje informacje, w zależności...
wód przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na potrzeby zaopatrzenia w wodę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy...

IV SA/Wa 1269/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

oraz podmiotami publicznymi w postaci ankiet wypełnianych przez odbiorców usług oraz danych z ogólnodostępnych rejestrów (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...
zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługi wodne w treści oświadczenia podaje informacje, w zależności od rodzaju usług, w szczególności na temat ilości pobranej wody...

IV SA/Wa 977/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-03

zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługi wodne w treści oświadczenia podaje informacje, w zależności od rodzaju usług, w szczególności na temat ilości pobranej wody...
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy przyjąć cel poboru wód powiązany z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo...
1   Następne >   2