Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

, powołując się na orzecznictwo sądów, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione indywidualne dane podatnika, płatnika, inkasenta, znajdujące...
w W. wynika, że Wspólnota nie może domagać się udzielenia informacji dotyczących innego podatnika, a w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione...

I SA/Gl 257/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-07

wnioskowanych dokumentów wraz z fakturą VAT nr [...] na kwotę [...] zł. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia...
, skarżący zaakcentował, że obciążenie kosztami udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie powstaje z mocy...

I SA/Gl 650/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-15

, z którego jednoznacznie wynika, że decyzja administracyjna wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też sformułowanie Dyrektora, że 'Nie ma więc podstaw do zapoznania Pana z całością...

I SA/Gl 651/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-15

administracyjna wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej;, - orzeczenia TSUE z dnia 16...
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też sformułowanie Dyrektora, że 'Nie ma więc podstaw do zapoznania Pana z całością treści w/w decyzji Naczelnika Urzędu...

I SA/Ol 481/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-22

normatywny' powołano art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., Pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. I.Ż. wniósł...
. zauważył, że art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej zezwala na pobieranie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej...

I SA/Gl 673/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-25

, z którego jednoznacznie wynika, że decyzja administracyjna wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
, decyzja organu podatkowego wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego...

I SA/Łd 418/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-11

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) - (dalej: 'u.d.i.p.'), poprzez udostępnienie informacji publicznej w formie...
nie zmodyfikowała swojego żądania, nadal domagając się wydania dokumentów w formie przez siebie wskazanej. Organ wyjaśnił, że w przypadku dostępu do informacji publicznej...

I SA/Gl 766/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-24

wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
, gdyż nie mają one mocy powszechnie wiążącej. Co więcej, nie mógł naruszyć przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni...

I SA/Gl 764/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-24

sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16...
przez Wnioskodawcę orzeczeń sądów, gdyż nie mają one mocy powszechnie wiążącej. Co więcej, nie mógł naruszyć przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I SA/Gl 765/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-24

administracyjna wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - orzeczenia Trybunału...
przez Wnioskodawczynię orzeczeń sądów, gdyż nie mają one mocy powszechnie wiążącej. Co więcej, nie mógł naruszyć przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż w niniejszej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100