Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
zarzucił, powołując się na treść art. 7 oraz art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że delegacja art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje...

III SA/Wr 418/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-07

. z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej; natomiast § 105 ust. 3 statutu w sposób istotny narusza art. 11 b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym...
, art. 61 ust. 4 Konstytucji RP, a ponadto art. 8 ust. 2 i 3, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W konsekwencji...

IV SA/Gl 396/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-03

2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W rozwinięciu tego stanowiska organ...
w Urzędzie'. Zatem trudno jest jednoznacznie określić, czy na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej udostępniana jest każda informacja publiczna...

III SA/Kr 367/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), poprzez wprowadzenie nieznanego tejże ustawie ograniczenia podmiotowego w udostępnianiu...
naruszający przepis art. 19 ust. 1 u.s.g., Z kolei z § 11 ust. 9 statutu wynika, że z jednej strony wprowadzono nieznaną ustawie o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Ol 529/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-14

naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, dalej jako: 'u.d.i.p.) w zw. z art. 20...
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. W myśl art. 2 ust. 1 u.d.i.p. każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej, a ograniczenie...

II SA/Ol 435/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-09-14

. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2019 r., poz.1429; aktualnie Dz.U. z 2022, poz.902) podjęła uchwałę Nr XIX/146/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gietrzwałd...
informacji publicznej dotyczących działalności gminy, w tym jej organów, jest wójt. Skarżący przytoczył treść art. 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

III SA/Wr 18/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-23

w związku z art. 61 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi Wojewoda...
., Prawo dostępu do informacji publicznej wynika z kolei wprost z art. 61 Konstytucji RP. Ani art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnych, ani też przepisy ustawy...

II SA/Ol 1309/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-15

stycznia 2002r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) i zapisy te pozostają niezgodne z obowiązującą...
oraz art. 6, art. 18 ust. 2 i art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej taką informację publiczną w rozumieniu ustawy. Nadto stosownie do art. 12 ust. 2 u.d.i.p....

III SA/Kr 523/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-27

państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)., W odniesieniu do działalności organów gmin przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej zawarte...
do biernego uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady gminy, stanowiące element prawa dostępu informacji publicznej. Prawo to może doznawać ograniczeń, ale wyłącznie...

II SA/Rz 1170/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-21

. Do grona tego nie można jednak zaliczyć sołtysa. W § 16 ust. 2 lit. f) statutu Gminy uregulowano zaś kwestię dostępu do informacji publicznych wprowadzając wymaganie...
z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej określono, że wnioski w tym zakresie powinny być składane w formie pisemnej., W odpowiedzi na skargę Wojewoda Podkarpacki...
1   Następne >   +2   +5   +10   60