Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1487/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-28

administracyjnymi na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30...
w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm...

I SA/Wa 1872/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-25

tej działki pod drogę publiczną wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 powołanej przez skarżącego ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
. naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429) w związku z art. 76 § 1 kpa przez pominięcie...

I SA/Wa 2199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-27

i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Jest to źródło spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej, w którym organy zamieszczają m.in. informacje...
podkreślił, że adres urzędu zmienił się z dniem 19.10.2012 r., a informacja na temat zmiany adresu została podana do powszechnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej...

I OSK 162/11 - Wyrok NSA z 2012-01-05

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze ogłaszania informacji...
września 2001 r. o dostępie do informacji i publicznej poprzez przyjęcie, że wykaz spraw jakie zawisły przed Trybunałem Konstytucyjnym jest informacją publiczną...

I OSK 915/15 - Wyrok NSA z 2017-02-14

powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Jest to źródło spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej, w którym organy zamieszczają m.in. informacje...
w Warszawie) zmienił się z dniem 19 października 2012 r., a informacja na temat zmiany adresu została podana do powszechnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej - o czym...

I SA/Wa 1938/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429) w związku z art. 76 § 1 kpa przez pominięcie oświadczenia Zastępcy...
i Transportu w [...] o zajęciu tej działki pod drogę publiczną wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 powołanej przez skarżącego ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...

I OSK 2167/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782) jest to treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego...
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), zgodnie z którym nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa...

I OSK 2749/15 - Wyrok NSA z 2018-03-15

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 78.2) jest to treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej...
art. 73 ust. 1 i 3 oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872...

I OSK 1373/11 - Wyrok NSA z 2012-10-26

.) i art. 6 ust. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 76 K.p.a., W analizowanej sprawie...
postępowania z art. 73, geodeta uprawniony nie wykonał jej według stanu na 31 grudnia 1998 r.,, 3. art. 6 ust. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

I SA/Wa 496/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-30

internetowej Trybunału nie są wiarygodne. Zauważyć trzeba, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, który utworzony został...
1   Następne >   +2   6