Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 660 X

II OKW 33/24 - Postanowienie NSA z 2024-03-20

czasie nie mieli możliwości pozyskania informacji w drodze dostępu do informacji publicznej, gdyż organy mają na udzielenie odpowiedzi na wniosek 14 dni (art. 13 ust. 1...
ustawy z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej). Formułując skargę odnieśli się jedynie do treści postanowienia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze...

II OKW 6/24 - Wyrok NSA z 2024-01-08

,, • miejscowości Ługi, Unisławice, Bartków z okręgu nr 13 do okręgu nr 14., Wskazane postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości 19 grudnia 2023 r. poprzez...
społecznych i utrudnień w dostępie do lokali wyborczych (zwiększenie odległości)., Skarżąca Rada Gminy domaga się uchylenia zaskarżonego postanowienia w zaskarżonej części...

II OKW 65/24 - Wyrok NSA z 2024-02-05

postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości i podlegało ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego (z 25 stycznia 2024 r., poz. 731...
prawo do wskazywania swoich przedstawicieli do samorządu lokalnego. Ponadto, jak wskazano w skardze Wójt nie zapewnił mieszkańcom, sołtysom i radnym dostępu...