Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

I OSK 2887/13 - Wyrok NSA z 2014-02-28

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008 r., nakazującego udostępnienie wnioskodawczyni, w trybie dostępu do informacji publicznej, dokumentów, które były przedmiotem...
wniosku G.L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, tj. o wydanie dokumentów kontroli przeprowadzonej w w/w szkole w 1998 r. na zlecenie MEN. Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 1273/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

niezależnych informacji o Polsce dla radia, telewizji i prasy [...], telewizji [...], a także [...] związków zawodowych, które organizowały pomoc dla uwięzionych związkowców...
', gdyż nie ma pracy, własnego mieszkania, środka lokomocji, 'nie ma dostępu' do własnego telewizora, radia oraz internetu, nie ma także własnego zegarka. Jak wskazał...

II SA/Wa 1656/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

, ale wypełnienie go informacjami rzetelnymi i kompletnymi. Dodatkowo składając powyższy formularz matka skarżącego pouczona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych...
zeznań, podpisała oświadczenie, że dane podane przez nią w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą., W części pierwszej ww. formularza zawierającej informacje o przerwach...

I OSK 2845/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

pozbawionym dostępu do miejsca pracy przez pracodawcę - Gimnazjum Nr [...] we Wrocławiu od dnia 1 września 2002 r. Poinformował także, że cierpi na astygmatyzm, zaćmę...
administracyjnego w sprawie w zakresie sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy ustalił, opierając się na informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, iż A. D...

II SA/Wa 1518/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-04

., kiedy to jej mąż J.K. wyrzucił ją z domu. Poinformowała, że obecnie zajmuje pokój na poddaszu z dostępem do łazienki. Jedynym źródłem dochodu są zasiłki okresowe w kwocie 350 zł...
z [...] kwietnia 2020 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS wynika, że skarżąca od 2017 r. korzysta z pomocy...

II SA/Wa 476/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-11-27

trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej; podał, że jego miesięczny dochód wynosi 896 zł; wynajmuje pokój z dostępem do kuchni, za który płaci 500 zł miesięcznie...
), palacz c.o. w Przedsiębiorstwie Robót G. ROW w R. (stosunek pracy rozwiązano z końcem okresu, na jaki ją zawarto),, - z informacji przekazanych przez OPS wynika...

II SA/Wa 948/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

założeniem jej działań było wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji kulturalnej i społecznej. Wskazała również, że po raz pierwszy w dziejach...
, że zawsze udzielała się społecznie pomagając i walcząc o innych., Z informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. wynika, że rodzina wnioskodawczyni...

II SA/Wa 1829/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-28

. Podała, że w czasach jej młodości reglamentowano studia dla swoich zaufanych nauczycieli. Twierdzi, iż dwukrotnie miała zablokowany dostęp do nauki (nie dano zgody...
, zatrzymano dokumenty), była poniżana, blokowano jej dostęp do nauki, ukarano dyscyplinarnie w Wydziale Edukacji w [...]. Jednakże wnioskodawczyni nie przedstawiła dokumentów...

I OSK 2461/12 - Wyrok NSA z 2012-12-06

z powyższym wnioskiem organ zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy o nadesłanie informacji dotyczących sytuacji bytowej skarżącej...
., Z informacji nadesłanych przez OPS wynika, że skarżąca jest mężatką, ale od około 10 lat pozostaje z mężem w nieformalnej separacji. Ma dwie dorosłe córki, z których jedna...

II SA/Wa 1242/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

ze środków publicznych w latach 2004-2014 wyniosły 182,342 zł. A zatem nie jest w żaden sposób dyskryminowany w dostępie do zabezpieczenia zdrowotnego. Odnosząc...
, że z informacji przekazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w K. wynika, iż A. S. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną Z. S. oraz synem A. S...
1   Następne >   2