Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 2238/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-06

[...].12.2004 r. M. Z. złożył zażalenie. Skarżący wskazał na niezgodność postanowienia z zapisami ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej i ustawy...
z nich notatek i odpisów., Ponadto M. Z. nie żądał udostępnienia informacji publicznej. Zatem zarzut naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy...

II SO/Ke 6/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-11-30

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), wynosi 15 dni od dnia otrzymania skargi., Na wstępie podkreślić należy...
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nawet uzasadnione przekonanie, że skarga nie jest dopuszczalna z uwagi np. na brak właściwości sądu administracyjnego, nie zwalnia...

I SA/Wa 1034/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

konstytucyjną zasadę jawności - ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tejże ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację...
)., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym trybów unormowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w Kodeksie postępowania...

II SA/Kr 293/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-15

jako wniosku o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżący we wniosku jednoznacznie powołał podstawę prawną...
uznany za złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W świetle przedstawionych okoliczności, uznać trzeba sprawa nie należy do właściwości sądów...

VIII SAB/Wa 40/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

. z art. 3 ust. 1 pkt 1oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330; dalej: 'u.d.i.p.') poprzez nieudostępnienie...
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej I. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...

I SA/Wa 775/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-18

. i U. G., Zaskarżonemu postanowieniu zarzucili obrazę art. 105 § 1 kpa w zw. z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez...
przez O. i O. K., poza obecnymi granicami, jest informacją publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, bowiem dotyczy...

II SA/Wr 528/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

. [...] nie była drogą publiczną. W dniu 24 czerwca 2016 r. skarżący wystąpił do Gminy w trybie dostępu do informacji publicznej o przekazanie spisu dróg publicznych w Gminie S...
koniecznym warunkiem zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości jest zapewnienie planowanym działkom dostępu do drogi publicznej. Zgodnie bowiem z treścią art. 93 ust. 3...

II SA/Łd 96/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

o zobowiązanie Burmistrza Miasta Ł. do udzielenia odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na pytanie, dla ilu działek naliczono opłatę adiacencką...
. odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na pytanie skarżącego przedstawione w piśmie z dnia 24 lipca 2020 r. Sąd nie dopatrzył się bowiem występowania...

II SA/Łd 97/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

. wniósł o zobowiązanie Burmistrza Miasta Ł. do udzielenia odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na pytanie, dla ilu działek naliczono opłatę...
przez Burmistrza Miasta Ł. odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na pytanie skarżącego przedstawione w piśmie z dnia 24 lipca 2020 r. Sąd...

II GSK 3472/16 - Wyrok NSA z 2018-11-22

w dostępie do akt swego postępowania, niż inny podmiot, który domagałby się udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skargę...
prawo w dostępie do akt swego postępowania, niż inny podmiot, który domagałby się udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100