Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SAB/Wa 554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-28

określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), dalej zwanej 'u.d.i.p' Główny Inspektor Ochrony...
, która podlega udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Konsekwencją przyjęcia takiego poglądu jest też uznanie, że część...

IV SA/Po 767/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-25

. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm., dalej jako u.d.i.p.), poprzez jego niezastosowanie...
w sytuacji, gdy żądana informacja powinny zostać udzielone bezpłatnie w ramach dostępu do informacji publicznej, zgodnie z zasadą wyrażoną w tym przepisie;, 5. art. 15...

II SAB/Ol 68/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-26

z późn. zm.), dalej jako: 'u.i.o.ś. Ustawa ta przewiduje tryb udostępniania informacji o środowisku. Przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie stosuje...
się, jeżeli informacja publiczna dostępna jest dla osoby zainteresowanej w innym trybie. Skoro więc dostęp do materiałów sprawy dotyczących decyzji o środowiskowych...

II SAB/Ol 94/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-14

obywatelom prawa do uzyskiwania informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP), odbywa się generalnie na zasadach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji...
publicznej. Jednakże, w przypadku odmiennego ukształtowania zasad i trybu dostępu do informacji będących informacjami publicznymi w innych trybach, ustawodawca przyznał...

IV SA/Wa 971/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

, o których udostępnienie wystąpił Skarżący, mają charakter informacji publicznej. W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
prawny, regulujący kwestię udzielania informacji o środowisku, przedstawia się następująco:, Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Wa 1684/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, że swoją prośbę wnosi w oparciu o przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej., W następstwie powyższego Regionalny Dyrektor Zarządu...
tym, że dokumentacja konkursowa nie stanowi informacji publicznej i nie mieści się w katalogu informacji oraz danych wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II OSK 2823/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

z art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), udostępniane na wniosek są informacje...
publicznej przez ich niezastosowanie. Informacja, o którą wnosiło Stowarzyszenie mogła być udostępniona na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Wa 1018/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-17

uzasadnił swoje stanowisko poprzez wskazanie, że ustawa ooś zawiera przepisy szczególne wobec ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Zdaniem organu informacje żądane przez Stowarzyszenie dotyczą elementów środowiska, a zatem stanowią...

II SAB/Ol 116/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-12

u.i.ś.o.u.s., to uznać w sprawie wyłączone jest stosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej., Odnosząc się natomiast do przedmiotowych wniosków Burmistrz...
), przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami...

II SA/Kr 834/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-27

odbioru kserokopii, skierowanego do niej pisma Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia 5 stycznia 2014 r. Następnie w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskała...
wniosek o wydanie kserokopii decyzji Burmistrza z dnia 29 października 2014 r. znak: [...] w trybie dostępu do informacji publicznej i w dniu 24 lutego 2015 r. osoba...
1   Następne >   +2   +5   +10   100