Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SAB/Gl 276/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-18

organowi naruszenie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm., dalej: ustawa...
wyznaczają podstawowe zasady i reguły odnoszące się do zagadnień prawa dostępu do informacji publicznej. Prawo obejmuje wszelkie posiadane przez organy sektora publicznego...

VI SA/Wa 1740/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

. jako tajemnica przedsiębiorstwa, stanowi informację publiczną, która powinna zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ przytoczył art. 5...
zostały przez P. klauzulą 'tajemnica przedsiębiorstwa' tak więc, w świetle art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo dostępu do nich podlega ustawowemu...

VI SA/Wa 1741/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

przepisów czy to k.p.a., czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy wreszcie ustawy o ochronie informacji...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 - dalej u.d.i.p.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach...

II GSK 967/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

innych przepisów, w tym przypadku Konstytucji RP, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782; dalej...
o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną interpretację wyrażającą się w uznaniu, że powołane przepisy uzasadniają ograniczenie przez organ, działający na podstawie...

III SA/Kr 588/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-09

. organ wyjaśnił, że żądane dane nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429...
potwierdzającego opłatę akcyzy, który został przekazany wnioskodawcy, nie stanowią informacji publicznej w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

III SA/Kr 38/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-12

w szczególności poprzez prawo dostępu do informacji publicznej wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, t.j. Dz...
tych postępowań; taki dostęp zapewniają bowiem wspomniane już przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W orzecznictwie sądów...

VI SA/Wa 778/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-28

z art. 73 § 1 k.p.a.,, 3) naruszenie art. 32 i art. 61 Konstytucji, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu...
informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia |, |kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji...

VI SA/Wa 777/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-28

. 61 Konstytucji, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 74 § 1 k.p.a., art. 14 ust...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 - dalej |, |u.d.i.p.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych...

II GSK 380/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną interpretację wyrażającą się w uznaniu, że powołane przepisy...
nieuczciwej konkurencji wszystkim kategoriom przedsiębiorców. Trafnie wskazano również regulacje prawne zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej...

II GSK 67/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. naruszenie art. 32 Konstytucji, art. 61 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną...
(art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). Przykładem takiego ustawowego ograniczenia jest ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę tajemnicy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100