Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 851/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

w ważny interes społeczny, polegający na utrzymaniu ścisłej reglamentacji dostępu do broni palnej. Tym samym uzasadniona jest teza, że co najmniej nie dołożył on należytej...
od niej doświadczenia życiowego, dodatkowo, jako wieloletni myśliwy winna być szczególnie wyczulona na kwestie związane z właściwym zabezpieczeniem broni przed dostępem osób...

II SA/Wa 2301/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

., W toku postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia skarżącemu pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej, wszczętego w związku z powyższą informacją...
, przechowywał broń i amunicję w drewnianej szafie z ubraniami w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Za popełnienie tego czynu Sąd wymierzył skarżącemu karę...

II SA/Wa 649/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Organ uzyskał bowiem informację, że syn H. M., popełnił samobójstwo z broni palnej myśliwskiej...
i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Organ podkreślił, iż zarówno ten przepis, jaki i pozostałe regulacje...

II OSK 241/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

§ 1 k.k. polegającego na tym, że w dniu 26 października 2004 r. w Bychawie woj. lubelskie kierował samochodem ciężarowym po drodze publicznej, będąc w stanie...
w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu...

III SA/Wr 93/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-21

o materiałach wybuchowych. Wskazał, że jest [...], z czym wiąże się dostęp do materiałów wybuchowych w ramach obowiązków służbowych., Ze sporządzonej notatki urzędowej z dnia...
od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych., Na podstawie informacji z systemu informatycznego Policji ustalono, że wnioskodawca był notowany z art...

II SA/Wa 1412/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

znaczenie dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego; dlatego też dostęp do broni winny mieć osoby gwarantujące, że swoim postępowaniem nie zagrożą bezpieczeństwu...
uzyskano - datowaną na 2 października 2019 r. - informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu Wnioskodawcy w tym rejestrze oraz - datowaną na [...] października...

II SA/Wa 1413/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

bezpieczeństwa i porządku publicznego; dlatego też dostęp do broni winny mieć osoby gwarantujące, że swoim postępowaniem nie zagrożą bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu...
na [...] października 2019 r. - informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu Wnioskodawcy w tym rejestrze oraz - datowaną na [...] października 2019 r. - pozytywną opinię...

II SA/Wa 184/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-21

w sposób umożliwiający dostęp do niej osób nieupoważnionych, tj. o wykroczenie z art. 51 ust. 2 pkt 7 ustawy o broni i amunicji. Sąd Rejonowy w B. VII Zamiejscowy Wydział...
w S. o sporządzenie opinii oraz wysłano do Krajowego Rejestru Karnego zapytanie o udzielenie informacji o osobie P. G., Na podstawie otrzymanych odpowiedzi ustalono, że P...

II SA/Wa 1705/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-15

broni palnej [...]. Następnie, w wyniku uzyskania informacji z Komendy Powiatowej Policji w S., iż w dniu [...] lutego 2009 r. w miejscowości M. J. B., nieposiadający...
pancernej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, umożliwiła dostęp do broni i amunicji. Swoim lekkomyślnym postępowaniem, tj. nienależytym zabezpieczeniem broni...

II OSK 159/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dowodem tym była informacja z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji o ukaraniu skarżącego za wykroczenie popełnione 14 lipca 1998...
postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia H. G. pozwolenia na broń palną myśliwską. Powyższe spowodowane było uzyskaniem informacji o toczącym się przeciwko niemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   53