Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Lu 589/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-02-16

nie jest władny na kanwie niniejszej sprawy dokonać weryfikacji udzielonej skarżącemu informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W przypadku...
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług., Skarżący podniósł, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w art. 21 i art...

VI SA/Wa 45/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

zostały omówione zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie towarzyskiego meczu piłki nożnej pomiędzy reprezentantami [...] i Polski. W spotkaniu...
Pożarnej, wymaga dla osiągnięcia warunków prawidłowego zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w trakcie rozgrywanych na nim meczy piłkarskich, w ramach rozgrywek...

III SA/Po 359/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostaje jedynie źródłem informacji o obowiązkach sankcjonowanych na gruncie przepisów ustawowych., Z uwagi na powyższe...
jej w uchwale, w rzeczywistości istnieje., Zakaz palenia w miejscach publicznych, wynikający z art. 5 pkt 9 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu...

II SA/Łd 942/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-03-07

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym poprzez niewskazanie imiennego wykazu głosowania radnych Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy...
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Z. w lipcu 2018 r., natomiast drugi - również z tej samej strony w dniu 23 sierpnia 2018 roku. Protokoły te różnią się od siebie...

III SA/Po 368/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-28

użyteczności publicznej. Celem wskazanej regulacji jest bowiem zapewnienie nieprzerwanego i niezakłócanego dostępu do korzystania z obiektu osobom, które przestrzegają zasad...
użyteczności publicznej nie ma cech naruszenia prawa oraz nie stanowi o istotnej ingerencji w regulację ustawową, co miałoby uzasadniać stwierdzenie nieważności kwestionowanych...

VI SA/Wa 550/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-02

zaskarżonego orzeczenia doszło w dniu 24 lipca 2009 r., jak również tego samego dnia doszło do opublikowania informacji o nadaniu licencji M. M. w systemie komputerowym...
klubowej M. M. uprawniony był wyłącznie klub sportowy M. M. i to w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o wydaniu orzeczenia., W przypadku gdyby Sąd...

VI SA/Wa 645/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

Międzynarodowa Federacja zachowuje niezależność i samodzielność w administrowaniu swoim sportem., Minister dodał, że Reguły MKOl nie przewidują 'pośredniego' uznania. Informacje...
w sobie wystarczyć dla spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 12a ust. 1 u.s., Minister wyjaśnił, że z informacji opublikowanej na stronie internetowej MKOl wynika...

VI SA/Wa 1735/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

- członków kadry narodowej. Projekt rozporządzenia był dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, a wiec mogli...
rozporządzenie dyskryminuje zawodników niepełnosprawnych w stosunku do zawodników pełnosprawnych ograniczając dostęp do sportu i pogłębiając różnice pomiędzy tymi...

VI SA/Wa 970/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

administracji publicznej. W przepisie wskazano bowiem, że rozporządzenie wyda minister właściwy do spraw kultury fizycznej, a stosownie do § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia...
i Turystyki kieruje działem administracji rządowej w zakresie kultury fizycznej. Sąd wskazał ponadto, że dostęp do aktywności fizycznej dotyczy wszystkich na równych zasadach...

VI SA/Wa 1734/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-29

dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem był dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, a więc mogli...
środowiska osób niepełnosprawnych, a sportowców w szczególności. W tej sytuacji, skarżący zarzucił, że ograniczenie dostępu do sportu, który częstokroć jest jedynym sensem...
1   Następne >   2