Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OZ 433/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-03

[...] listopada 2019 r. kopi orzeczenia Komisji w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi skuteczne doręczenie decyzji, od którego należy liczyć...
do informacji publicznej wniosek. Dlatego też, zdaniem Stowarzyszenia, jeżeli organ i Sąd przyjmują inną datę doręczenia mu orzeczenia to powinni ten fakt udowodnić...

I SA/Wa 659/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-19

nieruchomości Parafia powzięła informację, że pomimo przylegania do [...] - działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej. W związku z tym decyzja, w części dotyczącej...
2005 r. przy założeniu, że ma wymagany przepisami prawa dostęp do drogi publicznej. Natomiast w toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej...

I SA/Wa 2153/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

do drogi publicznej. W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości Parafia powzięła informację, że pomimo przylegania...
do [...] - nie posiada dostępu do drogi publicznej (...). W związku z tym Parafia podniosła, że opisana wyżej decyzja w części dotyczącej przekazania działki nr [...] wydana została...

I SA/Wa 422/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-13

[...] Kościół [...] w [...] została wpisana do rejestru. Jednakże po rejestracji [...], w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, iż Kościół udziela ślubów osobom tej samej...
się przedmiotem oceny organu dopiero w wyniku informacji medialnych pojawiających się w przestrzeni publicznej, a dotyczących zapisu związanego z sakramentem małżeństwa. Jak wynika...

I SA/Wa 157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

tej ustawy, chociażby art. 93 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym nie można dokonać podziału jeżeli nieruchomość po podziale nie ma dostępu do drogi publicznej. Wydzielona działka...
nr [...] faktycznie nie ma takiego dostępu, w żadnej przewidzianej przepisami prawa formie., Parafia [...] w M. przy piśmie z dnia [...] lutego 2010 r. przedstawiła...

II OSK 56/12 - Wyrok NSA z 2013-05-17

, chociażby art. 93 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym nie można dokonać podziału jeżeli nieruchomość po podziale nie ma dostępu do drogi publicznej. Wydzielona działka...
nr [...] faktycznie nie ma takiego dostępu, w żadnej przewidzianej przepisami prawa formie., Parafia Katolicka przy piśmie z dnia 10 lutego 2010 r. przedstawiła kopie pism Parafii...

II OSK 995/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

ha. W rzeczywistości działka nr 34 znajdująca się wewnątrz działki nr 33, bez dostępu do drogi publicznej miała powierzchnię 0,06 ha. Te błędne obliczenia zostały...
za wiarygodne informacji zawartych w piśmie Starosty G. z 2 czerwca 2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu swojego wyroku stwierdził, że akta sprawy...