Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Łd 756/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-04

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w zw. z § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w G. poprzez...
nierealizowanie obowiązku prowadzenia zgodnie z ustawą 'Biuletynu Informacji Publicznej' oraz odmowę współpracy w tej sprawie z organizatorem;, art. 68 i 69 ust 1 pkt 3 u.f.p....

II SA/Sz 863/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-03

. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764 ze zm.) wynika, że w dacie złożenia...
wniosku o udzielenie informacji publicznej, tj. w dniu 28 lutego 2018 r. skarżąca Spółka wiedziała o niewłaściwie sporządzonych kartach adresowych przedmiotowego zabytku...

II SA/Sz 864/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-11

. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764 ze zm.) wynika, że w dacie złożenia wniosku o udzielenie...
informacji publicznej tj. w dniu 28 lutego 2018 r. skarżąca Spółka wiedziała o niewłaściwie sporządzonych kartach adresowych przedmiotowego zabytku, dlatego zwróciła...

II SA/Sz 865/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-26

na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764 ze zm.) wynika...
, że w dacie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej tj. w dniu [...] lutego 2018 r. skarżąca Spółka wiedziała o niewłaściwie sporządzonych kartach adresowych...

II SA/Kr 925/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-12-01

czerwca 2020 r. odpowiedzi na zapytanie złożone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej udzielonej w dniu 2 czerwca 2020 r., kiedy to otrzymali całą dokumentację...
[...] uzyskali informację, że nie było porozumienia gminnego z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a włączenie obiektu do gminnej ewidencji zabytków nastąpiło na podstawie wskazań...

II SA/Sz 1127/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-07

., wydanej na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764 ze zm.) wynika...
, że w dacie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, tj. w dniu 28 lutego 2018 r. skarżąca Spółka wiedziała o sporządzonych kartach adresowych przedmiotowego...

II OSK 753/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-20

[...] kwietnia 2018 r., wydanej na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764...
ze zm.) wynika, że w dacie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, tj. w dniu 28 lutego 2018 r. skarżąca wiedziała o sporządzonych kartach adresowych...

II SA/Lu 406/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-14

, gdyż. istnieje możliwość uzyskania informacji o nieruchomościach lub zabytkach ruchomych wpisanych do takiego rejestru w trybie ustawy o dostępie do informacji...
nie stanowią dodatkowych elementów, a jedynie są uzupełnieniem informacji dotyczących budynku, a więc ich zamieszczenie w karcie było dopuszczalne. Poza tym - wbrew...

VII SA/Wa 1827/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

uznana za otoczenie zabytku - Parku [...]., V. Sp. z o.o. wskazała, że w dniu 19 grudnia 2018 r. w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskała informację, że działka...
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy...

VII SA/Wa 342/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, może ona zapoznać się z treścią przedmiotowych akt w oparciu o przepisy tej ustawy, po złożeniu...
administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd bada, czy organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   13