Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 1151/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-17

zarzuty za nieuzasadnione. W uzasadnieniu wyjaśnił, że należność powstała na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j....
z naruszeniem art. 3 § 1 i art. 2 § 1 w zw. z art. 33 pkt 1, 6 i 9 u.p.e.a. oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie zgodził się ze stanowiskiem...

III SA/Po 495/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-28

, że może zmienić sposób i formę pozyskania informacji lub wycofać wniosek., Dostęp do informacji publicznej - co do zasady - jest bezpłatny, co wynika z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), dalej: 'ustawa'. W art. 15 ustawy zastrzeżono jednak wyjątek od tej zasady...

I SA/Ol 116/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-03-05

, to czy nastąpiło to bez winy strony., W ocenie strony, datę tę wyznacza 10 stycznia 2019 r., kiedy otrzymała odpowiedź organu na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), skierowany do nieokreślonego kręgu adresatów, zatem...

I SA/Bk 304/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

ust. 4 w zw. z art. 10 ust. 1 u.f.z.o., pozyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej., Skarżący wskazuje, że wysokość dotacji ustalona przez organ dotujący na 1...
wysokości dotacji, przedstawiając dokumenty źródłowe Gminy C., które - jak twierdzi - uzyskał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazuje, że wysokość...

I SA/Ol 272/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-25

się do Wójta Gminy, w trybie dostępu do informacji publicznej, o podanie danych, na podstawie których została ustalona dotacja. Następnie skarżąca zwróciła...
organu z dnia 5 i 22 lutego 2019 r., otrzymane w trybie dostępu do informacji publicznej o podanie danych, na podstawie których została ustalona dotacja. Do skargi, strona...

II GSK 4315/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-27

stałej organizacji ruchu s-7/2008 i s-122/2012, uzyskanie od organu w trybie dostępu do informacji publicznej i stwierdził, że w dniu 21 lipca 2016 r. na stronie...
(załączone do skargi dokumenty, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej) skarżący kwestionuje ocenę prawną wyroku NSA wydanego w jego sprawie w dniu 29 stycznia...

I SA/Gl 686/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-02

za udostępnienie informacji publicznej przewidzianej w art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm...
o dostępie do informacji publicznej, które równocześnie określają procedurę ustalenia takiej opłaty, poinformowania o niej wnioskodawcy oraz zasady jej wyegzekwowania...

I GSK 3210/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 4 p.p.s.a. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu:, a) opublikowanie przez Wójta Gminy...
, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (por. art. 8 ustawy o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. z 2016 r...

III SA/Wr 1119/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-05

kompetencji innych organów, poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym, naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej, bezprawnego wstrzymania dotacji, naruszenie...
innych organów, poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym, naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej, bezprawnego wstrzymania dotacji, naruszenie...

V SA/Wa 1632/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

naukowe i opinię publiczną. Informuje, iż obecnie oczekuje na udostępnienie mu przez MNiSW, dostępu do informacji publicznej osiągnięć wszystkich laureatów V edycji...
w piśmie z dnia 20 czerwca 2017 r. kwestia odmowy udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej osiągnięć naukowych wszystkich uczestników konkursu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100