Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Ke 213/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-19

stwierdzone. Zgodnie bowiem z definicją dokumentu urzędowego zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198...
, pełniły służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, jeżeli podczas...

OSK 1185/04 - Wyrok NSA z 2005-02-23

i orzecznictwie, do których zalicza się podjęcie czynności przez organ wykonujący administrację publiczną, oznaczenie adresata, rozstrzygnięcie i podpis, jest podstawą...
się akta paszportowe (...). Nie ma w nich żadnych danych, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych informacje o wnioskodawcy...

OSK 1586/04 - Wyrok NSA z 2005-01-13

w tej normie prawnej do sytuacji podjęcia po okresie zbierania informacji przez organy bezpieczeństwa państwa z powodu prowadzenia działalności określonej w przepisach tej ustawy...
do zasobów archiwalnych dotyczących jego osoby i jego działalności publicznej w okresie PRL, gromadzonych przez organa tamtego reżimu, a obecnie pozostających w dyspozycji...

IV SA/Wa 2626/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

zdobywania informacji przez organy bezpieczeństwa. Brak było jakichkolwiek innych dokumentów, które po zestawieniu ich treści z wytworzonymi przez pracowników SB własnymi...
adnotacjami ewidencyjnymi wskazywałyby na rolę wnioskodawcy w powstaniu dokumentów służących określonemu celowi, tj. operacyjnemu zdobywaniu informacji przez organy...

V SA 298/99 - Wyrok NSA z 1999-08-31

w organach Bezpieczeństwa Publicznego'. Brak w przedstawionych dokumentach informacji w sytuacji, gdy ustawa wymaga pozytywnego dowodu braku działań na szkodę ówczesnej opozycji...
publicznego pozbawia się uprawnień kombatanckich i w konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 1994 r. K 15/93 wprowadzono ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 r...

IV SA/Wa 294/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

przewiduje formę zaświadczenia i określa przy tym szczególny zakres i warunki wydawania zaświadczeń. Dostęp do informacji o innych dokumentach zgromadzonych w zasobie...
. do 31 lipca 1990 r. (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o IPN). W ustawie tej uregulowano również postępowanie w kwestii dostępu do zbiorów IPN oraz uzyskiwania informacji...

V SA/Wa 58/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21

w zakresie edukacji publicznej., W ustawie tej uregulowano również postępowanie w kwestii dostępu do zbiorów IPN oraz uzyskiwania informacji o treści dokumentów znajdujących...
przy tym szczególny zakres i warunki wydawania zaświadczeń. Dostęp do informacji o innych dokumentach zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej został...

II SA/Łd 91/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-27

jednak należy, iż prawo dostępu do sądu nie ma charakteru absolutnego i może być przedmiotem uzasadnionych prawnie ograniczeń. W przypadku, gdy dostęp jednostki do sądu...
dostępu do sądu nie narusza samej istoty tego prawa i gdy zmierza do realizacji uzasadnionego prawnie celu oraz gdy zachowana została rozsądna relacja proporcjonalności...

IV SA/Wa 2201/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

represjonowanej (status ten potwierdza decyzją Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych), a dotyczyły dostępu skarżącego do informacji i dokumentów znajdujących...
., Z. W. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wniósł o przeprowadzenie następujących dowodów i czynności:, a) zwrócenie się przez organ do ZUS o informację...

IV SA/Wa 2054/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

. [...] sierpnia 1930 r. w [...], z której wynika, że w dniu 17 września 1951 r. ww. był zarejestrowany jako tajny informator ps. '[...]' do nr [...] przez Wydział Informacji...
na uroczystość wręczenia [...] z informacją, że Wnioskodawca zostanie nim uhonorowany., (iv) Na potrzeby niniejszej sprawy Biuro [...] sporządziło w dniu 12 marca 2019 r. opinię...
1   Następne >   +2   +5   10