Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Kr 1261/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-16

Mieszkaniowej w K. z dnia 11 kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je postanowienie...
C. K., utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. z dnia [...] listopada 2001r. w sprawie umorzenia postępowania...

III SA/Lu 916/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-11-04

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W piśmie z [...] sierpnia...
2020 r., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję z dnia [...] czerwca 2020 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia...

II SAB/Bd 46/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-04

Gminy [...] z dnia [...] kwietnia 2002r. Nr [...] postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] września 2008r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S. - K. złożyli...
na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy umorzył postępowania w sprawie. ...

II SAB/Bd 45/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-04

Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2000r. Nr [...] postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] września 2008r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S. - K. złożyli...
na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy umorzył postępowania w sprawie. ...

II SAB/Bd 47/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-01-05

Wójta Gminy [...] z dnia [...]sierpnia 2007r. Nr [...] postanawia umorzyć postępowanie Pismem z dnia [...] września 2008r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S. - K. złożyli...
; z późn. zm.), wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy umorzył postępowania w sprawie. ...

II SA/Kr 2421/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-19

w [...] z dnia 27 sierpnia 2003r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
z późniejszymi zmianami) - umorzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do S. S., toczące się celem wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym nr 1 z [...].05.2000r....

III SA/Lu 418/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-11-03

niejawnym sprawy ze skargi K. M. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia...
wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek postanawia: umorzyć postępowanie. K. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...

III SA/Lu 419/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-11-03

niejawnym sprawy ze skargi K. M. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia...
wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek postanawia: umorzyć postępowanie. K. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...

IV SA/Wa 2043/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją z dnia...
: 2016, poz. 23), dalej 'K.p.a.', po rozpoznaniu wniosku P. O., dalej 'skarżącego' z [...] kwietnia 2016 r. o umorzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie rozpatrzenia...

IV SA/Po 815/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-09-17

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Prokurator Okręgowy...
na skargę Burmistrz Gminy [...] wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, z uwagi na podjęcie przez Radę Gminy w dniu [...] sierpnia 2019 r. uchwały...
1   Następne >   +2   +5   +10   100