Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Bd 758/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie 2. zasądzić od Ministra Finansów na rzecz...
w całości, uznając stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację za prawidłowe. Mając na uwadze powyższe, organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego., Pismem z dnia 04...

I SA/Bd 759/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-07

sprawy ze skargi U. w T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania ze względu na wydanie w dniu 05 [...] 2011 r. interpretacji indywidualnej uwzględniającej skargę w całości. Pismem z dnia 10...

I SA/Gd 1379/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-18

i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz Skarżącej kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt...
jako 'p.p.s.a.', uwzględnił skargę w całości i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Do akt administracyjnych sprawy organ dołączył interpretację indywidualną z dnia 21...

I SA/Gd 1455/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-25

od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz Skarżącego kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt...
jako 'p.p.s.a.', uwzględnił skargę w całości i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Do akt administracyjnych sprawy organ dołączył interpretację indywidualną z dnia...

III SA/Wa 1966/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-09-30

0114-KDIP1-3.4012.226.2022.1.JG w zakresie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
i usług., Pismem z dnia 16 września 2022 r., pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę na ww. interpretację indywidualną i wniósł o umorzenie postępowania wywołanego...

I SA/Bd 310/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-27

Gminnego Ośrodka Kultury w O. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2...
Dyrektor Izby Skarbowej w B., działając w imieniu Ministra Finansów wniósł o umorzenie postępowania w sprawie wyjaśniając, iż organ w interpretacji z dnia [...]., działając...

I SA/Bd 661/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-04

[...], nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz H. G. kwotę 697 zł...
czerwca 2017r. organ wniósł o umorzenie postępowania w związku z wydaniem w dniu [...] interpretacji indywidualnej w wyniku uwzględnienia skargi. W załączeniu przesłał...

III SA/Wa 1391/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

upadłościowego będzie data wydania postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego?, 5) czy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność...
przesłanka zakończenia postępowania upadłościowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania...

I SA/Kr 298/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-08-26

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług; postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 10 maja 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w przedmiocie umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym., Skoro do tej pory, żadna ze stron nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania, należało umorzyć...

I SA/Lu 186/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-23

. na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta z dnia [...] grudnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe W dniu 19...
- dalej 'P.p.s.a.') uwzględnił skargę w całości i na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego jako bezprzedmiotowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100