Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol inn X

II SO/Ke 16/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-09

z wniosku M. Z. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w wysokości 5 000 złotych w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
2008r. M.Z. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w kwocie 5 000 zł oraz o zasądzenie kosztów postępowania...

II SO/Ke 1/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-22

postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie...
się o przyznanie tzw. prawa pomocy., Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych...