Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 652/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2009r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla...
. z powołaniem na art. 105 §1 kodeksu postępowania administracyjnego umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

II SA/Gl 727/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-17

niejawnym sprawy ze skargi M.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji...
o warunkach zabudowy terenu postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...], nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. działając w trybie art. 54 § 3 ustawy...

II SA/Bk 739/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-12-29

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] października 2015 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n...
a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; Pismem z dnia 2 listopada 2014 r. Z. O. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Samorządowego...

II OSK 465/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-26

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1. umorzyć...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] maja 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Skargę...

II SA/Wr 793/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-02

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy L. w części dotyczącej wsi C. postanawia I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; II. zwrócić A. M...
pkt 1 wskazanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnie...

II SA/Go 167/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-28

sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: umorzyć...
r. ([...]) o ustaleniu B.S. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i umorzono postępowanie organu I instancji w całości., W odpowiedzi na skargę Samorządowe...

II OSK 76/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 27...
umorzenia postępowania., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Decyzją z dnia [...] maja 2007 r. Burmistrz Miasta W. ustalił...

II SA/Go 297/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-11

niejawnym sprawy ze skargi H.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dalej jako SKO, z dnia [...] listopada, 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Zgodnie...

II SA/Kr 1849/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi: C.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 20.06. 2002 r. Nr: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia; umorzyć postępowanie Skarżący - C.B., pismem z dnia 13.02. 2006 r. skutecznie cofnął skargę, na decyzję...

II SA/Po 945/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 19 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia I. Umorzyć...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W ocenie Sądu cofnięcie skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100