Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1154/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-05

postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania...

II SA/Wa 2144/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-25

wyjątku postanawia - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne - A. L. (dalej jako 'skarżący'), reprezentowany przez żonę, pismem z dnia 27 sierpnia 2019 r. wniósł...
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej: 'p.p.s.a.') Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony...

II SA/Wa 804/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-03

świadczenia w drodze wyjątku postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe -. S. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Zakładu...
. 1302 ze zm.) -dalej: p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci stronnym, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw...

II SA/Wa 2091/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-08

świadczenia uzupełniającego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. K.B. - skarżąca w niniejszej sprawie, wniosła skargę...
administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi...

II SA/Wa 653/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-01

w drodze wyjątku postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - zwanej dalej P.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 947/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

wyjątku postanawia - umorzyć postępowanie w sprawie - Przedmiotem skargi złożonej przez J. A. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest decyzja Prezesa...
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie...

II SA/Wa 1695/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

w drodze wyjątku postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony...

VIII SA/Wa 968/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

w drodze wyjątku postanawia : umorzyć postępowanie sądowe Pismem z [...] września 2011 r. Z. B. (skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II SA/Wa 67/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-06-28

niezdolności do pracy w drodze wyjątku postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. A. S. (dalej: 'skarżący') w dniu [...] grudnia 2021 r. (data nadania w urzędzie pocztowym...
ustawy P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...

II SA/Wa 1917/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-04

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. C. L. - skarżąca w niniejszej sprawie, wniosła do tutejszego Sądu za pośrednictwem...
postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji skoro organ po przeprowadzeniu analizy zaskarżonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   51