Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 146/10 - Wyrok NSA z 2010-11-19

Infrastruktury z dnia [...] marca 2009r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
, uchylił decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, stwierdzając, że nie podlega ona...

I SA/Wa 598/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

[...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października...
odwołania M. B., od decyzji Wojewody [...] z [...] października 2009 r. nr [...], orzekającej o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa...

I OSK 254/10 - Wyrok NSA z 2010-12-14

Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
, po rozpoznaniu sprawy ze skargi T. C. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, uchylił...

I SA/Wa 832/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

2009 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3...
Infrastruktury decyzją z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r., nr [...] i umorzył postępowanie przed organem...

I SA/Wa 834/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza...
[...] kwietnia 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...

I SA/Wa 835/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza...
[...] marca 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...

I OSK 1379/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

/Wa 2242/11 w sprawie ze skargi H.S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2011 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla...
Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi H.S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2011 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I SA/Wa 2242/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca...
o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki...

IV SA/Wa 1211/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę S. G. i T. Z. (dalej...
rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją organu pierwszej instancji., Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z [...] marca 2017 r. umorzył postępowanie z wniosku...

I OSK 394/11 - Wyrok NSA z 2012-03-09

ze skargi M. B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony...
Podkarpackiego z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100