Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Sz 258/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-04-12

niejawnym sprawy ze skargi P. G. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe...
i zasadne, cofa skargę, i wnosi o umorzenie postępowania w tej sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II SA/Po 286/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie. /-/ T. Świstak UZASDNIENIE, Decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] Wojewoda Wielkopolski utrzymał w mocy...
., Wojewoda Wielkopolski w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowego informując, iż decyzją z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] uchylił w całości...

III SA/Gd 206/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-06

niejawnym sprawy ze skargi S. D. na decyzję Wojewody [...] z dnia 13 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie...
o wznowieniu postępowania w sprawie statusu osoby bezrobotnej i umorzył postępowanie organu I instancji prowadzone w trybie wznowieniowym, jednak uczynił to z naruszeniem przepisów...

II SAB/Go 28/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie...
z dnia [...] kwietnia 2019 r. pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę z dnia [...] kwietnia 2019...

II SAB/Go 116/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o umorzenie...

II SAB/Go 100/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
. pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę z dnia [...] kwietnia 2019 r. Wojewoda wniósł o umorzenie...

II SAB/Go 104/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł...

II SAB/Go 32/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
. pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę z dnia [...] kwietnia 2019 r. Wojewoda wniósł o umorzenie...

II SAB/Go 47/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie...
2019 r. pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę z dnia [...] kwietnia 2019 r. Wojewoda wniósł...

II SAB/Go 59/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie...
r. pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę z dnia [...] kwietnia 2019 r. Wojewoda wniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100