Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 736/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-09

., Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie...
postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A.L., A.K., A.M., A.P., A.Ż., A.G., A.O., A.W., B.Ś., B.B., B.G., B.M., B.Ś., B.T., B.G., D.B., D.Ł., E.K., E.S., E.W., E.F., I.K....

IV SA/Gl 737/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie Sąd nie znalazł...
takich okoliczności, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec skutecznego cofnięcia postępowanie sądowe w tej części należało umorzyć...

II SA/Ol 258/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-20

umorzyć postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Pismem z dnia 3 marca 2011r. Rzecznik Praw Obywatelskich wywiódł do tut. Sądu skargę na wskazane...
Gminy E., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy E. wniósł do tut. Sądu o umorzenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie, wskazując, że Rada Gminy uwzględniła przedmiotową...

II SA/Wr 793/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-02

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy L. w części dotyczącej wsi C. postanawia I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; II. zwrócić A. M...
pkt 1 wskazanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnie...

II SA/Wr 346/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

[...]Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej W. S.A. należących do Gminy W. postanawia: umorzyć postępowanie...
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej W.S.A. należących do Gminy W. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu; Sygn...

III SA/Łd 174/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-03

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie O. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. D.Cz. Prokurator Okręgowy...
Nr [...] Rady Gminy O. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie O. Gmina wniosła o umorzenie postępowania...

III SA/Łd 185/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-27

. Gmina wniosła o umorzenie postępowania, ewentualnie o jej oddalenie., Natomiast w piśmie z dnia 14 marca 2018 r. Prokurator Okręgowy w Sieradzu oświadczył, że cofa skargę...
i wnosi o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., Zgodnie z treścią...

III SA/Łd 137/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-27

a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. e.o. Prokurator Okręgowy w Sieradzu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Rady...
w Pęczniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gmina wniosła o umorzenie postępowania., Natomiast w piśmie z dnia 14 marca 2018 r. Prokurator Okręgowy...

II SA/Bk 350/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-07-05

W przypadku umorzenia postępowania sądowego zwrot kosztów na rzecz Skarżącego od organu przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której organ, którego działanie...
usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, 1. oddalić wniosek Skarżącego...

II SA/Gd 56/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-21

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [...] w G., rejon [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Rady Miasta...
Miasta wniosła o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100