Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol DK2 X

VII SO/Wa 13/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-27

. W tych warunkach organ wniósł o odrzucenie skargi w całości i umorzenie postępowania w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
niejawnym sprawy z wniosku N o wymierzenie Ministrowi Zdrowia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...