Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 16/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

zwrotu wypłaconego odszkodowania p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. LS Pismem z dnia 28 sierpnia 2015r. T. i K. P...
administracyjną w sprawie. Wnioskodawcy wnieśli o umorzenie postępowania., Do powyższego stanowiska przyłączył się organ, który również wniósł o umorzenie postępowania...

II SO/Łd 3/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-05

. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - S. M. kwotę 100,00...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 P.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący...

III SO/Łd 13/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-19

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z 2002 r. ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...
postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym W dniu 8 października 2008 r. M. J. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z wnioskiem o nałożenie kary...

II SO/Łd 18/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-04

zabudowy p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2. nakazać zwrot z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
datowanym na dzień 16 października 2013 roku pełnomocnik skarżących oświadczył, iż cofa wniosek i wnosi o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

III SO/Łd 12/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-15

. za nieprzekazanie skargi postanawia umorzyć postępowanie sądowo-administracyjne w zakresie dotyczącym wniosku T. G. o przyznanie prawa pomocy III SO/Łd 12/14...
częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych należało umorzyć jako bezprzedmiotowe., Stosownie bowiem do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SO/Łd 6/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-14

. w sprawie II SAB/Łd 14/14 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie legalności budowy pawilonu handlowego p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie sądowoadministracyjne podlega umorzeniu., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SO/Łd 9/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-14

. w sprawie II SAB/Łd 172/14 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie samowolnej przebudowy budynku handlowego p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie...
Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie sądowoadministracyjne podlega umorzeniu., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SO/Łd 4/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-21

mieszkalnego p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić stronie skarżącej z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu...
sądowoadministracyjne podlega umorzeniu., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi...

II SO/Łd 11/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-22

a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100 zł (sto...
Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie sądowoadministracyjne podlega umorzeniu., Zgodnie z treścią art. 60 P.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie...

II SO/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-28

. w sprawie II SAB/Łd 200/15 w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie użytkowania pawilonu handlowo-usługowego p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie...
nieważności. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Jednocześnie stosownie...
1   Następne >   +2   +5   +10   13