Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 660 X

II OSK 2362/18 - Wyrok NSA z 2018-08-16

., Na rozprawie przed NSA PKW wniosła o umorzenie postępowania kasacyjnego i rozpoznanie skargi albo o uchylenie zaskarżonego wyroku i po rozpoznaniu skargi jej oddalenie., Naczelny...
przepisów postępowania wskazano, że zgodnie z danymi z ewidencji ludności 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców gminy w okręgu wyborczym nr 2 w S. przekroczyła 1,49...