Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 428/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego I. oddala skargę; II. przyznaje...
zabezpieczenia 'niezbędnych potrzeb życiowych'. Organ I instancji umorzył postępowanie w sprawie udzielenia M. C. pomocy w formie zasiłku celowego, z tym uzasadnieniem...

II SA/Rz 295/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-04-21

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi LJ na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
zażaleniowego - p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie sądowe Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2021 r. nr [....]Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] umorzyło...

II SA/Po 17/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-10-24

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego; postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. /-/ W. Batorowicz M. K. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia...

II SA/Ke 471/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-08-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania renty socjalnej p o s t a n a w i a umorzyć...
. z dnia [...] dotyczące odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania B.W. pomocy w formie renty socjalnej za okres od listopada 2001r. do lipca 2002r. i umorzyło...

II SA/Ke 472/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-08-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty renty socjalnej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
[...] dotyczące odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wypłaty B.W. pomocy w formie renty socjalnej za okres od listopada 2001r. do lipca 2002r. i umorzyło postępowanie organu...

I OZ 1362/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2019 r...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd...

II SA/Łd 1023/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-27

umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a: - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
Administracyjnym w Łodzi. a.bł. M. K. - J. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Ol 205/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-12-15

umorzyć postępowanie sądowe, Decyzją z dnia 30 grudnia 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w '[...]'utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji...
przez pominięcie wniosków dowodowych, W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania. Podał, że na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II SA/Lu 254/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-07

sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]. Nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty...
zasiłku stałego wyrównawczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie Pismem z dnia 1 czerwca 2004 r. skarżący M. K. cofnął skargę na decyzję Nr [..] Samorządowego Kolegium...

II SA/Gl 1143/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-01-11

do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie...
umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100