Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VII SAB/Wa 44/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-30

. U. z 2021 r. poz. 735 dalej jako k.p.a.), stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z kolei w myśl art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-21

., Na podstawie zarządzenia Sędziego sprawozdawcy z dnia 28 października 2013 r. skarżąca została wezwana do określenia interesu prawnego do wniesienia skargi na przewlekłość...
z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - przywoływanej dalej w tekście jako 'p.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...

IV SAB/Po 202/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-22

'p.p.s.a.') uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym...

IV SAB/Po 197/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302; zwanej dalej 'p.p.s.a.') uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II OSK 834/14 - Wyrok NSA z 2014-10-03

materialnego. Oznacza to, że interes prawny do wszczęcia postępowania i bycia w nim stroną musi znajdować oparcie w przepisach prawa materialnego powszechnie...
, to ustalenie interesu prawnego może nastąpić jedynie w związku z konkretną normą prawa materialnego. Odnosząc to do postępowania prowadzonego w trybie art. 51 ustawy Prawo...

II SAB/Sz 15/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-28

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny...
postępowanie administracyjne przewlekle albo pozostaje bezczynny., Ze skargi i odpowiedzi na skargę wynika, że skarga nie dotyczy interesu prawnego M. P., ale interesu...

II SAB/Lu 1/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-26

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
z utrwalonego i orzecznictwa, interes prawny wyraża się w możliwości zastosowania normy prawa materialnego w konkretnej sytuacji konkretnego podmiotu prawa. Stwierdzenie...

II SAB/Gd 76/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-10-05

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Nadto, zgodnie z treścią art. 50 § 2 p.p.s.a....

IV SAB/Wa 463/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-22

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Dzielnicy...
do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 50 § 1 P.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...

VII SAB/Wa 186/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-29

z art. 50 § 1 p.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie do wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100