Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

będzie jej interesu prawnego. Była ona bowiem beneficjentem postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec zobowiązanego, czyli G. S.A. i posiadała bezpośredni interes prawny...
również przesłany pełnomocnikowi H. S.A., co należałoby tłumaczyć faktem, że Prezes URE uznał H. S.A. za podmiot mający interes prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy...

I SA/Wa 2013/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-15

., W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj...
przyjąć, że skarżącemu, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi...

I SA/Wa 2014/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-15

m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj. przesądzeniu kwestii...
, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi, ponieważ istnieje związek...

I SA/Wa 2012/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-08

m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj. przesądzeniu kwestii...
, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi, ponieważ istnieje związek...

I SA/Wa 2010/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-15

skargi Wojewoda wskazał m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj...
, że skarżącemu, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi...

I SA/Wa 2008/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-08

ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj. przesądzeniu kwestii, czy w przedmiotowym postępowaniu działa tylko jako organ...
. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi, ponieważ istnieje związek pomiędzy sferą jego praw, jako wierzyciela a zaskarżonym...

I SA/Wa 2009/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-08

ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj. przesądzeniu kwestii, czy w przedmiotowym postępowaniu działa tylko jako organ...
. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi, ponieważ istnieje związek pomiędzy sferą jego praw, jako wierzyciela a zaskarżonym...

I SA/Wa 2011/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-08

wskazał m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj. przesądzeniu kwestii...
, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi, ponieważ istnieje związek...

II OSK 3408/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-27

. z art. 32 p.p.s.a. poprzez błędne uznanie, że nie przysługuje mu w sprawie przymiot strony, mimo że posiada on niewątpliwie interes prawny we wniesieniu skargi do sądu...
skarżący wyjaśnił po pierwsze, że swój interes prawny wywodzi z faktu, że kiedyś dysponował tytułem prawnym do działki nr [...] przy ul. [...] w W. i w sytuacji...

II OZ 701/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

o niedopuszczenie do udziału w postępowaniu Przedsiębiorstwa Państwowego '[...]', albowiem w postępowaniu egzekucyjnym nie posiada ono interesu prawnego. Pełnomocnik...
do udziału w postępowaniu na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. wskazując, że swój interes prawny wywodzi z art. 26 specustawy lotniskowej oraz z faktu, że w postępowaniu egzekucyjnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100