Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 600 X

I SA 1678/99 - Wyrok NSA z 2000-11-29

. (następcy prawnego dotychczasowego właściciela na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego dla m.st. W-wy o stwierdzeniu nabycia spadku z 11 listopada 1959r. sygn. akt...
dla organizacji kółek rolniczych, o ile było to uzasadnione interesem społecznym lub państwowym. W dacie wydania badanej w trybie nadzoru decyzji Ministerstwa Gospodarki Komunalnej...