Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

III SA/Wr 667/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (§ 2)., Stosownie do art. 218 § 1 kpa, w przypadkach...
ze względu na jej interes prawny, postępowanie wyjaśniające poprzedzające wystawienie zaświadczenia pełni jedynie rolę pomocniczą przy ustaleniu jego treści. Jest ono...

III SA/Wr 558/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-04

wydaje się, jeżeli:, 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes...
doktryny prawa, niezależnie od tego, czy obowiązek wydania zaświadczenia wynika z przepisu prawa, czy wnosi o to strona ze względu na jej interes prawny, postępowanie...

VI SA/Wa 2116/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-20

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. W każdej więc sprawie, w sytuacji potwierdzenia śmierci strony należy rozważyć, czy przedmiot postępowania...
i nie powoduje ochrony prawnej innych aniżeli jej adresat (tj. wnioskodawca) podmiotów, chociażby się do niej zastosowali (por. J. Brolik, Urzędowe interpretacje prawa...

VI SA/Wa 1163/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

bez konieczności wykazywania swojego interesu prawnego w urzędowym poświadczeniu milczącego załatwienia sprawy ani też wskazywania przepisu prawa, który wymaga...
Prezesa Agencji i umorzył postępowanie przed organem I instancji w całości., Do wydania postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Wnioskiem z dnia 29...

II GSK 2299/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

się z ograniczeniem swobody w korzystaniu z przysługujących podmiotowi praw ze względu na potrzeby ochrony interesu publicznego. Strona podniosła, że art. 86a u.p.f....
oraz własne stanowisko w sprawie. Wobec faktu, że Minister nie kwestionował poprawności formalnej wniosku strony, spór w niniejszej sprawie dotyczy charakteru prawnego zakazu...

II GSK 2297/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

się z ograniczeniem swobody w korzystaniu z przysługujących podmiotowi praw ze względu na potrzeby ochrony interesu publicznego. Strona podniosła, że art. 86a u.p.f....
i z tego powodu nie została uwzględniona., W rozpoznawanej sprawie spór prawny dotyczył relacji pomiędzy ustawą Prawo przedsiębiorców a ustawą Prawo farmaceutyczne w zakresie...

II GSK 2273/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

oparta na usprawiedliwionych podstawach i z tego powodu nie została uwzględniona., W rozpoznawanej sprawie spór prawny dotyczył relacji pomiędzy ustawą - Prawo...
jak wyjaśnienie, objaśnienie, ustalenie znaczenia, sensu interpretowanej normy prawa, to osąd odnośnie do prawnej wartości sprawy. Wykładnia prawa to wypowiedź odnoszącą...

II GSK 2266/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

i z tego powodu nie została uwzględniona., W rozpoznawanej sprawie spór prawny dotyczył relacji pomiędzy ustawą - Prawo przedsiębiorców a ustawą z dnia 6 września 2001 r...
znaczenia, sensu interpretowanej normy prawa, to osąd odnośnie do prawnej wartości sprawy. Wykładnia prawa to wypowiedź odnoszącą się do sposobu interpretacji przepisów...

II GSK 2267/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

na usprawiedliwionych podstawach i z tego powodu nie została uwzględniona., W rozpoznawanej sprawie spór prawny dotyczył relacji pomiędzy ustawą - Prawo przedsiębiorców...
jak wyjaśnienie, objaśnienie, ustalenie znaczenia, sensu interpretowanej normy prawa, to osąd odnośnie do prawnej wartości sprawy. Wykładnia prawa to wypowiedź odnoszącą...

II GSK 2271/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

na usprawiedliwionych podstawach i z tego powodu nie została uwzględniona., W rozpoznawanej sprawie spór prawny dotyczył relacji pomiędzy ustawą - Prawo przedsiębiorców...
jak wyjaśnienie, objaśnienie, ustalenie znaczenia, sensu interpretowanej normy prawa, to osąd odnośnie do prawnej wartości sprawy. Wykładnia prawa to wypowiedź odnoszącą...
1   Następne >   +2   5