Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 1975/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-19

lub interesu prawnego, którego postanowienia uchwały Nr [...] Rady Miasta [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy...
- w ocenie Rady Miasta [...] - nie wykazanie, że interes prawny lub uprawnienie skarżącego zostało naruszone postanowieniami Uchwały. Z treści art. 101 ust. 1 usg wynika...

II SA/Op 360/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

o który wystosował wezwanie, w żaden sposób nie wykazał naruszenia uchwałą swego interesu prawnego lub uprawnienia. W ocenie Gminy, o naruszeniu takim nie mogły stanowić...
jego własną 'prawnie zagwarantowaną' sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegającego na naruszeniu przez uchwałę jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu...

II SA/Op 362/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

. Jednocześnie, stosownie do art. 101 ust. 1 u.s.g., w oparciu o który wystosował wezwanie, w żaden sposób nie wykazał naruszenia uchwałą swego interesu prawnego...
jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu lub członka wspólnoty samorządowej, czego w ocenie Gminy skarżący nie wykazał., Ustosunkowując...

II SA/Op 363/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

nastąpić. Jednocześnie, stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, skarżący w żaden sposób nie wykazał naruszenia uchwałą jego interesu prawnego...
na naruszeniu przez uchwałę jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu lub członka wspólnoty samorządowej, czego w ocenie Gminy skarżący nie wykazał...

II SA/Op 359/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

sposób nie wykazał naruszenia uchwałą jego interesu prawnego lub uprawnienia. W ocenie Gminy, o naruszeniu takim nie mogły stanowić domniemane i powołane przez skarżącego uchybienia...
' sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegającego na naruszeniu przez uchwałę jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu lub członka wspólnoty...

IV SA/Wr 578/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-05

legitymacji procesowej, gdyż nie wykazało naruszenia przez uchwałę interesu prawnego lub uprawnienia. Przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie daje podstaw...
a własną indywidualną sytuacją prawną i ograniczenia, pozbawienia lub nałożenia zaskarżonym aktem konkretnych uprawnień lub obowiązków. Podstawą interesu prawnego...

II SA/Bk 168/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-22

sprawie, która dotyczy jego osoby, a czynny udział w głosowaniu dotyczącym interesu prawnego poszczególnych radnych jest naruszeniem wskazanego przepisu. Uzasadniając...
2010r. II OSK 1865/09. Końcowo skarżący wyjaśnili, że posiadają interes prawny, gdyż kandydowali na stanowisko przewodniczących poszczególnych Komisji, a w związku...

IV SA/Po 203/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-21

i poinformowanie jej o tym adresie. Wskazała, że ma w uzyskaniu tego adresu interes prawny, gdyż chce dochodzić od Wspólnoty stosowanego odszkodowania oraz zadośćuczynienia...
z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania'. Art. 28 Kodeksu stanowi natomiast: 'Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...

II SA/Bk 167/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-22

interesu prawnego poszczególnych radnych jest naruszeniem wskazanego przepisu. Uzasadniając powyższe stanowisko powołano wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25...
się na wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2010r. II OSK 1865/09., Końcowo skarżący wyjaśnili, że posiadają interes prawny, gdyż kandydowali na poszczególne funkcje w Radzie...

II SA/Op 364/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

wezwanie, w żaden sposób nie wykazał naruszenia uchwałą jego interesu prawnego lub uprawnienia. W ocenie Gminy, o naruszeniu takim nie mogły stanowić domniemane i powołane...
jego własną 'prawnie zagwarantowaną' sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegającego na naruszeniu przez uchwałę jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100