Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 900/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-10

jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Istotę legitymacji skargowej stanowi uprawnienie do żądania...

II SA/Wa 459/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-19

(Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) - zwanej dalej 'P.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała ona...

II SA/Wa 370/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-10

, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny (...). Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają...
- matka skarżącej), ponieważ tylko wnioskodawcy przepisy przyznają interes prawny do wniesienia skargi., Stwierdzić zatem należy, że E. T. nie ma legitymacji...

III OSK 1280/22 - Wyrok NSA z 2023-09-22

świadczenia;, przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:, art. 28 k.p.a. zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, poprzez pominięcie udziału w sprawie strony i osoby...

II SA/Wa 947/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Postanowienie...
osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu...

II SA/Wa 582/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy...
się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. W sprawie nie został również zgłoszony udział osoby mającej interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia...

II SA/Wa 1066/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-11

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...
. Nie został również zgłoszony udział osoby mającej interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia w tym postępowaniu., Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 99/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-13

związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., W przedmiotowej sprawie przedmiot...
postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, zaś udziału w sprawie nie zgłosiła osoba, której interesu prawnego mógłby dotyczyć...

II SA/Wa 1947/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-28

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba, że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Pod pojęciem 'praw...
, kształtuje tylko jej indywidualną sytuację i nie dotyczy interesu prawnego innych osób., Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając...

II SA/Wa 652/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-08

, że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Pod pojęciem 'praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego' rozumieć...
związane jest zatem wyłącznie ze skarżącą, kształtuje tylko jej indywidualną sytuację i nie dotyczy interesu prawnego innych osób., Mając na względzie powyższe, Wojewódzki...
1   Następne >   +2   +5   +10   82