Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol inn X

II SO/Ke 1/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-22

postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie...
do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II SO/Ke 2/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-14

koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.H. o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, radcy prawnego złożonego przed wniesieniem...

II SO/Ke 6/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-27

koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
K. S. o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, radcy prawnego złożonego przed wpłynięciem do Sądu wniesionej do organu...

II SO/Ke 14/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-31

, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Zgodnie z art. 243 § 1...
sprawy wynika, że S. P. nie jest osobą nieporadną życiowo, bardzo dobrze zna okoliczności faktyczne i prawne sprawy, potrafi bronić swoich interesów., Wobec powyższego...

II SO/Ke 15/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-31

finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo...
okoliczności faktyczne i prawne sprawy, potrafi bronić swoich interesów., Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 1 i art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy...

II SO/Ke 6/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

., Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego...
prawnego z wyboru, a jej wniosek o przyznanie adwokata z urzędu zasługuje na uwzględnienie., Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art...

II SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie...
prawnego z wyboru, a jej wniosek o przyznanie adwokata z urzędu zasługuje na uwzględnienie., Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246...

II SO/Ke 7/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-26

., Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego...
pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego) bądź osobie, która wykaże, że nie jest w stanie...

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-05-21

, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W dniu 7 stycznia 2014r. Z. W. wniósł - jednym pismem (data wpływu do organu 9 styczeń 2014r.) do Wojewody...
, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Stosownie do art. 237 § 3 k.p.a. skarga o opisanym powyżej...