Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 660 X

II OKW 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-23

wskazanemu w art. 12 § 13 ustawy Kodeks wyborczy. Postanowienie nr [...] zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w K. dnia 6...
[...]), a także ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Postanowienie to zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 3 kwietnia 2020 r., W dniu 9...

II OKW 8/18 - Wyrok NSA z 2018-08-13

na okręgi, określoną w art. 419 § 1 Kodeksu wyborczego., Powyższa uchwała została podana do publicznej wiadomości w dniu [...] sierpnia 2018 r. przez zamieszczenie...
z istotniejszych gwarancji procesowych stron przez obowiązek organu udzielania stronom rzetelnych informacji o ich uprawnieniach, w odniesieniu do bardzo doniosłej ich sfery jakimi...