Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 3/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-31

na bezczynność w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1. wymierzyć Komendantowi Komisariatu Policji w O. grzywnę w kwocie 100 (sto) złotych...
do sądu skargi na bezczynność Komendanta Komisariatu Policji w O. w zakresie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, iż w dniu...

II SO/Łd 12/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-11-14

przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej za okres od 1 sierpnia 2017 roku do dnia...
udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek. a.bł. Pismem z 23 lipca 2018 r., doprecyzowanym pismami z 12 sierpnia i 9 października 2018 r., A. S. złożył do sądu...

II SO/Łd 3/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-10

- Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1...
. Przedmiotem skargi było nieudzielenie informacji publicznej na wniosek M. M. z 21 października 2020 r. w zakresie wniosków mieszkańców oraz wniosków inwestorów w związku...

II SO/Łd 8/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-04

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. oraz dodatkowo grzywną, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
udostępnienia informacji publicznej nie została przekazana do Sądu., W odpowiedzi na w/w wniosek A. J. - Centrum Edukacji 'B' w Ł. wyjaśniła, iż wniosek o udzielenie informacji...

II SO/Łd 13/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-11-14

przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej za okres od 1 sierpnia 2016 roku do 1 sierpnia 2017...
na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej za okres od 1 sierpnia 2017 r. do dnia udostępnienia informacji publicznej, co jest przedmiotem zawisłego...

II SO/Łd 2/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-15

się do W. L. - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w K. o udostępnienie informacji publicznej obejmującej swym zakresem: nazwę, adres, numery telefonu, faxu, statut prawny...
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Uzasadniając skargę Spółka podała, iż do dnia złożenia wniosku skarga na bezczynność w przedmiocie udostępnienia...

II SO/Łd 5/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-24

udzielenia informacji publicznej postanawia 1. wymierzyć A w Ł. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych; 2. zasądzić...
informacji publicznej. Jako podstawę żądania skarżący wskazał art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity...

II SO/Łd 62/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-06

administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie dotyczącej udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. wymierzyć Radzie Osiedla A w Ł. grzywnę...
2016r. na bezczynność w sprawie dotyczącej udostępnienia informacji publicznej. Ponadto skarżący wniósł o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania sądowego...

II SO/Łd 3/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-21

udzielenia informacji publicznej postanawia: 1. wymierzyć A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych za nieprzekazanie skargi...
udostępnienia informacji publicznej (dot. wniosku z dnia 8 listopada 2012 r.). Skargę tę doręczono stronie przeciwnej dnia 18 listopada 2013 r. Pomimo upływu terminu...

II SO/Łd 4/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-22

na bezczynność w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanawia: wymierzyć Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Z. grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych...
Domu Kultury w Z., W uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenie wyjaśniło, że e-mailem z dnia 20 grudnia 2011r. złożyło wniosek o udostępnienie informacji publicznej. E-mailem...
1   Następne >   +2   +5   9