Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, ponieważ nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej w dniu [...] stycznia 2017 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną...
w zakresie nieprzekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną D. sp. z o.o....

II GSK 766/12 - Wyrok NSA z 2013-09-03

1 ustawy o ofercie publicznej poprzez nieprzekazanie Komisji informacji poufnej o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz powiadomieniu...
na nim obowiązki przekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacje okresowe w postaci raportów opisanych w sentencji decyzji...

VI SA/Wa 1161/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-22

. Skarżąca spółka przekazała do wiadomości publicznej informację o podjęciu negocjacji z prywatnym inwestorem, dotyczących warunków i sposobu przeprowadzania transakcji...
skarżąca potwierdziła wagę tej informacji, uznając, że podanie do publicznej wiadomości pełnych informacji o drugiej stronie negocjacji mogło naruszyć jej słuszny interes...

VI SA/Wa 1529/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-28

. Informacją poufną jest bowiem zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy taka informacja, która po podaniu jej do publicznej wiadomości mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość...
publicznego obrotu przez osobę dysponującą informacją poufną, która dokonuje nabycia bądź zbycia akcji po cenie korzystniejszej od ceny akcji ukształtowanej po publikacji...

II GSK 710/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

przez Spółkę H. do wiadomości publicznej, w terminie przewidzianym przez prawo (niezwłocznie po podjęciu informacji), informacji o zawarciu przez spółkę zależną - H. M. N. S. S.A....
w związku z art. 154 ustawy o obrocie poprzez:, a/ błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że z obowiązku niezwłocznego przekazania informacji do publicznej wiadomości...

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

poufną jest bowiem - w świetle powołanego przepisu - informacja, która po podaniu jej do publicznej wiadomości mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość...
publicznego obrotu instrumentami finansowymi przez osobę dysponująca informacją poufną, która dokonuje nabycia lub zbycia akcji po cenie korzystniejszej od ceny...

VI SA/Wa 383/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o 'czynności prawnej dokonanej przez osoby wchodzące w skład organu zarządzającego spółki skarżącej...
2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszać słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazywania do publicznej...

II GSK 2843/16 - Wyrok NSA z 2016-11-22

. 1382 ze zm.; dalej ustawa o ofercie), z uwagi na ważny interes spółki opóźniła przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej o 'czynności prawnej dokonanej...
tę czynność, co obowiązywało spółkę do podania do publicznej wiadomości informacji z [...] lipca 2010 r. w dniu [...] lipca 2010 r. Nieprzekazanie tej informacji z dniem...

VI SA/Wa 1017/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-16

z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia spółki z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości oraz spółce prowadzącej giełdę imion...
, i Giełd wpłynął wniosek spółki I. G. S.A. (dalej jako: Spółka), o zwolnienie z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji, o imionach i nazwiskach członków...

VI SA/Wa 386/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

[...] S.A. w okresie do dnia [...] sierpnia 2008 r. włącznie nie podała do publicznej wiadomości na którykolwiek z portali internetowych polskich, ani zagranicznych, informacji...
informacji do publicznej wiadomości) i podjął decyzję inwestycyjną o sprzedaży akcji. Jak sam wskazał na przesłuchaniu w Urzędzie Komisji obawiał się, że K.K. skontaktuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   65