Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SAB/Po 27/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-30

. L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - tj. o wydanie dokumentów kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr [...] w P. w [...] roku, na zlecenie MEN...
udostępnienia informacji publicznej - tj. o wydanie dokumentów, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr [...] w P. w [...] roku, na zlecenie MEN...

III SAB/Kr 101/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-07

informacji publicznej skargę oddala Skarżący K. J. wniósł skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie załatwienia sprawy udostępnienia informacji...
w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie udzielania informacji publicznej., Skarga jest nieuzasadniona, ale nie z tych powodów, na które wskazuje Komendant Powiatowy...

II SAB/Wa 677/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-24

udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Krajowego do rozpoznania wniosku skarżącej M. B. z dnia [...] września 2018 r., w terminie 14 dni od dnia otrzymania...
elektroniczną do Prokuratora Krajowego, zwróciła się o udostępnienie informacji publicznej, czy S. W. zatrudniony aktualnie w Prokuraturze Krajowej, był w przeszłości członkiem...

II SAB/Wa 357/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-15

Samochodowej w [...] S.A. z siedzibą w [...] (dalej jako 'organ' lub 'Spółka') wniosek o udostępnienie informacji publicznej następującej treści: 'Szanowny Panie Prezesie...
w Warszawie skargę na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Wskutek bezczynności organu zarzucił naruszenie:, 1) art. 61 ust. 1 Konstytucji...

II SAB/Wa 54/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-02

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie...
materiałów z postępowania weryfikacyjnego jako 'informacji publicznej' pozostaje w sprzeczności z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż informacje dotyczące...

I OSK 1358/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

udostępnienia informacji publicznej oddala skargi kasacyjne. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 lipca 2008 r., sygn. akt IV SAB/Po 27/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
zobowiązał:, 1. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu do rozpatrzenia wniosku G. L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - tj. o wydanie dokumentów kontroli...

I OSK 1751/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

przy tym na jej rozpatrzenie jako skargi na odmowę udzielenia informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy poprzez uznanie...

IV SA/Wr 569/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

wyjaśnień -pisma z dnia 30 czerwca - Inspektor Pracy postanowieniem z dnia 21 lipca 2008r. odmówił zachowania w tajemnicy informacji publicznej to jest imienia i nazwiska...
, który jest w posiadaniu Inspektora pracy jest pełnomocnictwo, na którym widnieje nazwisko pięciu działaczy związkowych. Ustalono, że nazwiska tych osób są informacjami publicznymi...

I OSK 2461/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-01

. zarzucił mu naruszenie:, 1) prawa materialnego, tj. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, polegające na jego niezastosowaniu...
w niniejszej sprawie, mimo iż przedmiot sprawy stanowi informację o charakterze publicznym, a co za tym idzie sprawa ma charakter wyłącznie administracyjnoprawny;, 2...

I OSK 2422/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

są powołane do kontroli zgodności z prawem działań czy bezczynności w zakresie dostępu do informacji publicznej, lecz tylko wówczas, gdy rzeczywiście poddana ich kognicji kwestia...
tej materii dotyczy. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odnosi się jedynie do udzielania informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100