Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 187/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

z dnia [...] września 2011 r. znak [...] w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej postanawia wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy jako organ...
[...] września 2011 r. znak [...] w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej. W uzasadnieniu wskazał, że decyzją z dnia [...] września 2011 r. znak [...] Starosta...

I OW 198/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

[...] czerwca 2011r. znak: [...] w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu jako organ właściwy...
2011r. odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, uzasadniając wniosek okolicznością, że żaden z organów - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu i Wojewoda...

I OW 199/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

[...] czerwca 2011r. znak: [...] w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu jako organ właściwy...
2011r. odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, uzasadniając wniosek okolicznością, że żaden z organów - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu i Wojewoda...

I OW 195/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

[...] czerwca 2011r. znak:[...] w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu jako organ właściwy...
w sprawie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy w związku z decyzją Starosty Nowotarskiego odmawiającego udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu...

I OW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

właściwego do rozpoznania odwołania J. W. od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej postanawia: wskazać Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg...
[...] października 2017 r., odmawiającej udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że w dniu [...] listopada 2017 r. zostało przekazane...

I OW 94/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

o udostępnienie informacji publicznej postanawia: wskazać Starostę Kłodzkiego jako organ właściwy do rozpoznania wniosku. Pismem z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 1...
nim a Starostą Kłodzkim co do organu właściwego do rozpatrzenia podania R. B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W jego uzasadnieniu Kolegium podało, iż wnioskodawca...

I OW 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

właściwego do rozpoznania odwołania J. W. od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej postanawia: wskazać Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg...
[...] października 2017 r., odmawiającej udostępnienia informacji publicznej., We wniosku wskazano, że w dniu [...] listopada 2017 r. zostało przekazane przez Dyrektora...

I OW 64/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-31

Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Warszawie w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia...
. o udostępnienie informacji publicznej Pismem z dnia 19 marca 2018 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w Likwidacji (dalej także jako: WZMiUW) wniósł...

I OW 90/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-29

[...] stycznia 2018 r. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej jako organ właściwy...
udostępnienia informacji publicznej w postaci pozwolenia na budowę wraz z załącznikami do decyzji tj. projektów budowlanych, poprzez wskazanie właściwości Samorządowego Kolegium...

I OW 161/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-20

organu właściwego do rozpoznania odwołania J. K. od decyzji Starosty N. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] orzekającej o odmowie udostępnienia informacji publicznej...
wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. K. od decyzji Starosty N. odmawiającej udostępnienia informacji publicznej., Pismem z dnia [...] września 2011 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100