Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Łd 942/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-03-07

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym poprzez niewskazanie imiennego wykazu głosowania radnych Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy...
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Z. w lipcu 2018 r., natomiast drugi - również z tej samej strony w dniu 23 sierpnia 2018 roku. Protokoły te różnią się od siebie...

VI SA/Wa 2540/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-01

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej., Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o sporcie, jeżeli działalność władz polskiego związku sportowego narusza prawo, postanowienia...
otrzymanej informacji o zatwierdzeniu przez skarżącego sprawozdania finansowego za rok 2017;, 2) art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o sporcie poprzez jego niewłaściwe zastosowanie...

VI SA/Wa 1737/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

, że projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem był dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa...
rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem był dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu...

VI SA/Wa 1734/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-29

dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem był dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, a więc mogli...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...

III SA/Gl 1444/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-02

pożytku publicznego, gdyż nie zawiera wszystkich informacji, do których zamieszczenia zobligowany jest organ administracji publicznej w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert...
powinno zawierać informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych...

VI SA/Wa 1735/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

- członków kadry narodowej. Projekt rozporządzenia był dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, a wiec mogli...
, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego...

VI SA/Wa 1738/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-26

w uzgodnieniu z nim. Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem był dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej...

II GSK 2513/15 - Wyrok NSA z 2017-05-23

nowego rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem był dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa...
sprawy. Sąd uznał, że organ administracji publicznej, rozstrzygając w niniejszej sprawie, prawidłowo przyjął w uzasadnieniu obu spornych decyzji administracyjnych...

III SA/Po 359/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostaje jedynie źródłem informacji o obowiązkach sankcjonowanych na gruncie przepisów ustawowych., Z uwagi na powyższe...
jej w uchwale, w rzeczywistości istnieje., Zakaz palenia w miejscach publicznych, wynikający z art. 5 pkt 9 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu...

II GSK 500/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

odrzucenia skargi oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałami kopii odpisu z KRS. Była to informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu., Wezwania te zostały...
dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS. Tym samym braki formalne skargi zostały uzupełnione i nie istniały przesłanki do jej odrzucenia., Naczelny Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   14