Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1598/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej...
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie...

II SA/Kr 1242/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-15

ewidencyjnej obszaru Krupówki;, 5) §18 b ust. 5 rozporządzenia MKDN poprzez brak dołączenia do zawiadomienia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej podpisanej karty...
kopię karty adresowej zabytku albo nowej karty adresowej zabytku.' Do zawiadomienia umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej dołączona została karta adresowa...

II SA/Kr 637/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-11

. oraz zasądzenia kosztów postępowania., W uzasadnieniu skarżący podali, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w K...
[...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. powzięli na skutek obwieszczenia Wójta Gminy K. z dnia 1 kwietnia 2020 r. (znak: [...] - opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej...

IV SA/Wr 245/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

, ani w drodze obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;, 2. art. 3 pkt 2 i pkt 12 w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece...
skargi. Organ wskazał, że zarówno obwieszczenia z dnia 17 grudnia 2021 r., jak i z dnia 2 marca 2022 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie...

II SA/Sz 863/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-03

. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764 ze zm.) wynika, że w dacie złożenia...
wniosku o udzielenie informacji publicznej, tj. w dniu 28 lutego 2018 r. skarżąca Spółka wiedziała o niewłaściwie sporządzonych kartach adresowych przedmiotowego zabytku...

II SA/Sz 864/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-11

. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764 ze zm.) wynika, że w dacie złożenia wniosku o udzielenie...
informacji publicznej tj. w dniu 28 lutego 2018 r. skarżąca Spółka wiedziała o niewłaściwie sporządzonych kartach adresowych przedmiotowego zabytku, dlatego zwróciła...

II SA/Sz 865/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-26

na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764 ze zm.) wynika...
, że w dacie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej tj. w dniu [...] lutego 2018 r. skarżąca Spółka wiedziała o niewłaściwie sporządzonych kartach adresowych...

II SA/Łd 756/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-04

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w zw. z § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w G. poprzez...
nierealizowanie obowiązku prowadzenia zgodnie z ustawą 'Biuletynu Informacji Publicznej' oraz odmowę współpracy w tej sprawie z organizatorem;, art. 68 i 69 ust 1 pkt 3 u.f.p....

II SA/Sz 1127/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-07

., wydanej na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1764 ze zm.) wynika...
, że w dacie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, tj. w dniu 28 lutego 2018 r. skarżąca Spółka wiedziała o sporządzonych kartach adresowych przedmiotowego...

IV SA/Po 377/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-18

udzielając informacji publicznej J. S. w ramach rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie informacji publicznej, poinformował, że część działki nr ew. [...] objęta jest Gminną...
pismo Burmistrza z dnia [...].03.2019 r., które nie jest czynnością materialno-techniczną, tylko informacją i nie podlega kognicji sądu. A ewentualnie w razie uznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   88